Aan alle leden van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs

In de eerste bijlage tref je het stuk over spel aan, dat op 4 oktober ter stemming gaat komen. Een lid heeft wijzigingen voorgesteld om het onderwerp ‘de motorische ontwikkeling’ ook in het stuk op te nemen. Vanwege het belang van dat onderwerp en vanwege de relevantie ervan voor het vrije spel van de kleuter is er een passage aan gewijd.
    In de tweede bijlage zenden we je nogmaals de procedure toe. Daarvan is op dit moment eigenlijk alleen punt 5 nog van belang, en wel vooral deze passage:
 

‘U heeft tot bijna op het laatste moment vóór die stemming de gelegenheid om schriftelijk een wijziging aan te brengen. Dit kan door aanmelding bij Elly of Ewald vóór 1 oktober. Zij brengen de wijziging tijdens de bijeenkomst naar voren. Deze wordt ter stemming gebracht en geldt als aangenomen bij de helft plus 1 voorstemmers. Een wijzigingsvoorstel dat een meerderheid behaalt, wordt in de definitieve tekst verwerkt. Nog even voor alle duidelijkheid: Er is tijdens de landelijke bijeenkomst  geen gelegenheid meer voor discussie, alleen de mogelijkheid om vóór of tegen een wijzigingsvoorstel te stemmen’. 

Gezien de uitvoerige gedachtewisseling die er geweest is – bijna een heel jaar – hopen we dat je terughoudend zult zijn met het indienen van wijzigingsvoorstellen, maar als je ze hebt dan zien we je schriftelijke voorstel graag vóór 1 oktober tegemoet.

Van Lianne horen we geregeld berichten dat de voorbereidingen voor 4 oktober op rolletjes gaan en dat zich dagelijks nog mensen blijven inschrijven. Wij hebben er zin in! Jullie ook?

Met vriendelijke groeten,

Elly en Ewald

 

2014_09_20_stuk over spel_DEFINITIEF (1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *