Waarom ik denk dat u mijn brief moet lezen?

Geachte heer/mevrouw,

Waarom ik denk dat u mijn brief moet lezen?

 • Omdat ik de laatste lichting was van de KLOS, de èchte opleiding voor kleuters.
 • Omdat ik bijna 30 jaar werkzaam ben in een kleutergroep, vnl. in Amsterdam West en -Noord.
 • Omdat een kleuter in de discussie over het kleuteronderwijs weerloos is.
 • Omdat kinderen naar groep 3 gaan terwijl ze nog niet schoolrijp zijn, met alle gevolgen van dien.
 • Omdat kinderen stappen in hun ontwikkeling overslaan en dat in hun latere leven gevolgen kan hebben.
 • Omdat mensen buiten het onderwijs m.i. weinig of onvoldoende/niets weten over de ontwikkeling en benaderingswijze van een kleuter.
 • Omdat het kind moet voldoen aan de norm van de volwassenen en er voorbij gegaan wordt aan de behoeften van het kind.
 • Omdat leerkrachten door een te hoge werkdruk (incl. notatie-en registratiedruk) vaak niet meer ontspannen voor de klas kunnen staan. Dit heeft zijn weerslag op de kinderen.
 • Omdat het kleuteronderwijs wordt gedomineerd door de vraag naar opbrengsten.
 • Omdat ik me zorgen maak over de opleiding, waarbij onvoldoende ingegaan wordt op het kleuteronderwijs.
 • Omdat het mij pijn doet dat zeer ervaren en goede leerkrachten door alle veranderingen gestopt zijn met werken in het  kleuteronderwijs, terwijl de kleuters hen juist zo nodig hadden.

In de bijlage (=hieronder) kunt u een uitgebreidere brief lezen.

Met vriendelijke groet,  Petra Noom

Graag wil ik een toelichting geven op mijn brief.

Ik schrijf u deze brief, omdat ik het noodzakelijk vind dat er het een en ander gaat veranderen in het kleuteronderwijs. Nu is het moment aangebroken dat er nog een handjevol echte kleuterleidsters zijn met een hoop kennis die niet verloren mag gaan.

Ik ben bijna 30 jaar werkzaam in een kleutergroep, vnl. in Amsterdam West en -Noord.

Dit is de maximale ervaring, in een gebied met een uiteenlopende problematiek.

Het kind zelf heeft helaas  geen inspraak in deze discussie. Daarom vind ik het noodzakelijk dat er iemand opkomt voor het welbevinden van de kleuter.

Vroeger was een oktoberkind jong. Nu de grens op 31 december ligt, zijn kinderen vaak niet schoolrijp als ze naar groep 3 gaan en slaan ze stappen over in hun ontwikkeling, met alle gevolgen van dien. Aan het eind van deze groep blijven ze zitten. Een verdere doublure is uitgesloten, omdat dat maar èèn keer tijdens de basisschoolperiode mogelijk is.

Het kind moet voldoen aan de norm van de volwassenen en er wordt voorbij gegaan aan de behoeften van het kind.

Als aan een kleuter steeds dingen worden  gevraagd waar ze niet aan toe zijn, ligt een negatief zelfbeeld of faalangst (bij bewustwording:  “ik kan het niet he, juf?” ) op de loer. Ook kunnen er gedragsveranderingen optreden (een kind dat super onzeker is geworden en vervolgens andere kinderen gaat pesten om een win- win situatie te creëren). 

Het kleuteronderwijs wordt gedomineerd door de vraag naar opbrengsten. Andere ontwikkelingsgebieden lijken niet van belang.

De toets scores geven niet altijd aan waar een kind staat. Een kind kan goede resultaten behalen door kunstjes te leren. Uiteindelijk zeggen de resultaten nagenoeg  niets over hun woordenschat- of cognitieve ontwikkeling.

Doordat mensen buiten het onderwijs weinig of niets weten over de ontwikkeling en benaderingswijze van een kleuter, krijgt het kind niet waar het recht op heeft. Mensen die zelf niet voor een groep staan of niets met het onderwijs te maken hebben, weten niet op welke manier een kleuter leert en kennen het begrip “gevoelige periode” niet. Als een kind er niet aan toe is om te leren tellen, zal deze het op dàt moment ook niet leren, hoe vaak je het ook oefent. Ook wordt er voorbij gegaan aan de manier waarop de kleuter leert.

Verder is de werkdruk (incl. notatie-en registratiedruk) van de leerkrachten inmiddels zo hoog geworden, dat ze vaak niet meer ontspannen voor de klas kunnen staan. Dit heeft zijn weerslag op de kinderen.

Verder maak ik me zorgen over de opleiding, waarbij onvoldoende ingegaan wordt op het kleuteronderwijs. Het kleuteronderwijs is een klein onderdeel van de Pabo. De officiële opleiding voor kleuterleidsters duurde daarentegen 3 jaar.  Hierdoor wordt een kleuter tekort gedaan

Dan zou ik u nog graag willen zeggen dat het mij bijzonder veel pijn doet dat zeer ervaren en goede leerkrachten door alle veranderingen en frustraties  gestopt zijn met werken in het kleuteronderwijs, terwijl de kleuters hen juist zo nodig hadden.

 

Met vriendelijke groet, Petra Noom 

WP_20160227_14_55_22_Pro

175 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *