Herstellen van een goede opleiding voor het onderwijs aan kleuters (1)

‘Nanda en Elly van de kerngroep waren in de Tweede Kamer voor een gesprek met een kamerlid van de VVD Simone Richardson. Een ander lid van de VVD, Pim van Dort heeft een motie ingediend bij de partij – die is aangenomen – voor het herstellen van een goede opleiding voor het onderwijs aan kleuters.  Voor het gesprek had de kerngroep een praatpapier opgesteld om ons verhaal te ondersteunen. Er werd door Simone goed geluisterd, we zijn benieuwd naar het volgende gesprek met de minister. Wordt vervolgd. Reacties van de leden zijn welkom.’

 

Hieronder het eerste deel (van3 delen) van de praatbrief:

 

Praatpapier bij het gesprek tussen Pim en Simone van de VVD en Nanda en Elly van de WSK

inleiding,
de waarde van een aparte opleiding
reacties van kleuterleerkrachten over het ontbreken van een goede opleiding,
kernpunten van de WSK ter bestrijding van de onderwijscrisis.

Zoals tot uiting komt in de ervaringen van kleuterleerkrachten en in de kernpunten van de WSK, staat of valt goed kleuteronderwijs bij een goede opleiding voor kleuterleerkrachten. Het ontbreken daarvan zorgt in Nederland voor de wankele basis van de rest van het onderwijs en is daarmee één van de hoofdoorzaken van de huidige onderwijscrisis. Naast het andere grote probleem dat door de overheersende aandacht voor cognitieve vakken het belang van andere vormende vakken ondergesneeuwd is geraakt. Kinderen komen daardoor tekort, vallen uit op basiskennis, of vallen helemaal uit en komen thuis te zitten.
Aan de pabo’s wordt de ontwikkeling ‘… à oudere peuter à kleuter à jong schoolkind à …’ ten onrechte niet onderwezen – niet in theoretisch opzicht en al helemaal niet om praktisch als leerkracht in te kunnen spelen op die ontwikkeling.

De waarde van een aparte opleiding voor leerkrachten van Het Jonge Kind
Met betrekking tot het lerarentekort, het slechte niveau van basiskennis en kansenongelijkheid

* Studenten kunnen kiezen naar hun aard, voor onderbouw of bovenbouw van de basisschool: meer aanbod van studenten en minder uitval tijdens het traject.
* Kleuterleerkrachten worden niet langer overbelast bij de begeleiding van stagiaires: ze houden het langer vol
* Kleuterleerkrachten hebben kennis, in tegenstelling tot besturen, beleidsmakers, collega’s en ouders die niet deskundig zijn: ze kunnen opkomen voor zichzelf en het kind
* Daar tegenover, besturen en directies die uit onwetendheid hun leerkrachten met maatregelen dwingen en dreigen met ontslag: ze krijgen weerwoord en hopelijk daarmee meer vertrouwen in hun leerkracht
* De kreet ‘leerkrachten hebben het vertrouwen nodig!’: is pas voor 100% waar met een goede opleiding
* Schoolse vaardigheden (basisvakken) worden met voorwaardenscheppende activiteiten goed voorbereid: de kleuter is (nog) geen schoolkind
* De psychologische rijping van het brein krijgt voorrang op prestatiedrang: elk kind krijgt de kans om het beste in zichzelf naar boven te brengen
* Onderwijs aanbieden op het individuele niveau van kinderen: voorkomt hiaten in (basis)kennis.
* Voorwaardenscheppend onderwijs voorkomt leerproblemen en daarmee extra remediërende hulp: remedial teachers kunnen weer voor de groep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *