Fantastisch nieuws

De leden van de WSK hebben een brief van de kerngroep via de mail ontvangen.

Ben je wel lid van de WSK maar heb je deze brief niet ontvangen? Kijk of je emailadres juist is. Ben je van emailadres/ school veranderd? Geef dan je juiste emailadres door. Dan mis je geen nieuws meer. Leden van de WSK worden als eerste op de hoogte gesteld van alle ontwikkelingen.

Deel dit bericht met anderen, collega’s, directie en je schoolbestuur.
Met de aanname van de motie alleen… helpen we de kleuters niet. Er moet nog veel meer gebeuren!! Daar hebben de kleuters van Nederland jullie hulp bij nodig!

Ook andere belangstellenden willen wij de inhoud van deze brief niet onthouden:

Aan alle leden van de Werk- en Steungroep (WSK).

 

Beste allemaal,

 

We schrijven jullie vandaag twee brieven, want we hebben op de eerste plaats fantastisch nieuws!

De motie Rog over onderwijs waarin de kleuter geen schoolkind meer hoeft te zijn maar weer kleuter mag zijn, is aangenomen!! Zie www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z05026&did=2016D10290.

We hopen van harte dat jullie dit nieuws zo veel mogelijk zullen verspreiden, onder je collega’s maar vooral onder directieleden en bestuurders. De WSK wordt in die motie genoemd. Verwijs daarom ook naar onze doelstellingen (http://wegwijs.in/kleuteronderwijs/doelstelling/). Het aannemen van die motie houdt in dat je een aantal zaken op school niet meer hoeft uit te voeren, want uiteindelijk zijn niet de directies en besturen, maar is de Tweede Kamer de baas in ons land.

Concreet houdt dit bijvoorbeeld in:

  • Als leerkracht van een groep 1 en/of 2 hoef je geen letterkennis meer aan te bieden aan kinderen die daar niet aan toe zijn.
  • Als leerkracht van een groep 1 en/of 2 mag je voorwaardenscheppende activiteiten doen met kinderen die psychologisch (en neurologisch, maar dat is voor ons wat lastiger vast te stellen…) kleuter zijn; op leesgebied kun je denken aan klankspelletjes en allerlei vormoefeningen (knippen, doolhoven, aardappelstempelen, enzovoort).
  • Je school mag kinderen die in augustus niet schoolrijp zijn, in groep 2 houden en hoeft die niet meer naar groep 3 te laten gaan.

Wij genieten met volle teugen van dit goede nieuws. Jullie vast ook!

Veel succes met het uitzetten van je nieuwe koers! Hou ons vooral op de hoogte en Lida zet het op onze webstek http://wegwijs.in/kleuteronderwijs/ want zo versterken en stimuleren we elkaar: lidaboonstra@bixedu.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

de kerngroep van de WSK

103 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *