ABC-WSK: Verbeeldend spel

Vormen van vrij (en verrijkt) spel worden benoemd als ‘verbeeldend spel’, ‘fantasiespel’, ‘rollenspel’ en ‘doen-alsof spel’. Deze spelvormen hebben invloed op de algehele ontwikkeling en psychosociale gezondheid van het jonge kind zoals: het uiten van emoties, het opdoen van sociale vaardigheden, experimenteren, taalverwerving/taalverrijking, verschil onderscheiden tussen fantasie en werkelijkheid.

Lees meer

ABC-WSK: Ontwikkelingsdomein

Een ontwikkelingsdomein is een levensgebied waarop iemand zich neurologisch en psychologisch ontwikkelt. Voor kleuters zijn dat onder meer (in alfabetische volgorde): hakken in klankvoeten (als /ka-bou-ter-muts/, lichaamsbesef, motoriek, muzikaliteit, omgang met anderen, onderscheid /leg/-/leeg/, /lag/-laag/ en dergelijke), rijmen, ruimtebesef, spelregels, taalbeheersing, tekenvaardigheid, tellen, tijdbesef, vormbesef en zelfkennis. Bij een volwassen student Spaans is ‘Spaanse taal- en letterkunde’ een ontwikkelingsdomein.

Lees meer

ABC-WSK: Ontwikkelingforcerend spel

‘Spel’, waarin de leerkracht het kind naar een ontwikkelingsdoel tracht te brengen, dat bóven zijn huidige ontwikkelingsdomein ligt; zie ‘ontwikkelingsdomein’ en ‘zone van de naaste ontwikkeling’. Een voorbeeld is een kleuter die vrij taartenbakkertje aan het spelen is. Indien daaruit een wisselwerking met de leerkracht ontstaat, waarin de kleuter een bestelling van de leerkracht als ‘mokkataart voor juf’ van haar […]

Lees meer

ABC-WSK: Onomkeerbaarheid

Omkeerbaarheid is een term die wordt gebruikt om onder meer te verklaren dat het jonge schoolkind meent dat de rijen ***** en * * * * * evenveel sterren bevatten. Op de tegenwerping ‘Die rij (* * * * *) is toch langer dan deze (*****)’ antwoordt het: ‘Ja, maar daar (* * * * *) liggen de sterren verder […]

Lees meer
1 2 3 4