Bouw!: een leesprogramma met haken en ogen, passage 2

    Naar eigen zeggen moet halverwege groep 2 met Bouw! begonnen worden bij kinderen die dan 0-3 letters kennen omdat dat ‘risicolezers’ zouden zijn.   De WSK daarentegen stelt: Zogeheten ‘risicolezers’ zijn in werkelijkheid laatrijpe leerlingen. Door de ontwikkeling van elk kind te volgen krijgt elk kind optimaal (voorbereidend) leesonderwijs.   Vroegtijdig onderzoek naar letterkennis en fonologisch bewustzijn hoeft […]

Lees meer

Bouw!: een leesprogramma met haken en ogen, passage 1

Naar eigen zeggen is Bouw! een gestandaardiseerd programma dat vroegtijdig en langdurig kan worden ingezet. Op die manier zou Bouw! aan het protocol dyslexie aansluiten.   De WSK daarentegen stelt: Bouw! is gestandaardiseerd, maar ten onrechte niet op de psychologische ontwikkeling van het lezen. Door die ontwikkeling te volgen, voldoet een school optimaal aan zijn zorgplicht en wordt dyslexie voorkomen. […]

Lees meer

We zijn op de goede weg!

Naar aanleiding van een hoorzitting in de Tweede Kamer (over leesvaardigheid; 23 september 2020) is er een briefwisseling op gang gekomen met de bedenker van het leesprogramma Bouw!, prof.dr. Aryan van der Leij, en de bekende leesonderwijsspecialist dr. C. Vernooy. Het onderwerp van schrijven was vooral Directe Instructie en Bouw!. De correspondentie is bij Stichting Histos helemaal te volgen als […]

Lees meer

Waarom een leesprogramma bij niet-leesrijpe kinderen niet of zelfs averechts kan werken.

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) Een kleuter is geen schoolkind                                      www.wsk-kleuteronderwijs.nl   9 februari 2021   Waarom een leesprogramma bij niet-leesrijpe kinderen niet of zelfs averechts kan werken. Het leesprogramma Bouw! bij niet-leesrijpe kinderen inzetten kost meer dan het oplevert.     […]

Lees meer

Doorgaande leerlijn best gewaarborgd door pabo-differentiatie ‘Jong Kind’-‘Ouder Kind’

Reactie van de WSK op het internetartikel ‘Zorg voor een doorgaande lijn van groep 1 tot 8’ van Aryan van der Leij op Komenskypost. In deze reactie bespreekt de WSK in drie punten het artikel. Moet er een kleuterPABO komen om meer mannen te lokken?  Oprichten basisonderwijs het slechten van de kloof tussen kleuter- en lager onderwijs  Snijlijn tussen groep […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (9) Gepersonaliseerd leren is toch moderner?

Volgens aanhangers van DI mislukt gepersonaliseerd leren, waarbij het leerstofjaarklassensysteem wordt losgelaten en leerlingen op hun eigen niveau en in eigen tempo leren, steeds. In gepersonaliseerde aanpakken zouden kinderen uit sociale achterstandsmilieus het sterkst worden benadeeld.   De WSK daarentegen stelt: In OntwikkelingVolgend Onderwijs wordt elk kind, ook uit een achterstandsmilieu, in zijn ontwikkeling gevolgd en krijgt het onderwijs óp […]

Lees meer
1 2 3 4 24