Cito gezakt op kleutertests

We krijgen veel vragen uit het veld over argumenten waarom Cito-kleutertests niet geschikt zijn voor kleuters. Op 19 september vorig jaar is een proefschrift verschenen over deze tests. Dit proefschrift en de reactie van Ewald, van de kerngroep, hierop leveren hopelijk een gewenste bijdrage in deze discussie. Het proefschrift is al negatief over Cito-kleutertests. Ewald is dat zo mogelijk nog […]

Lees meer

Bijdrage WSK aan ‘Toekomst van ons onderwijs’.

Eind januari brachten veertien organisaties het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ uit (https://toekomstvanonsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/01/Discussiestuk-incl.-oplegger.pdf). De kerngroep van de WSK heeft op 14 februari een bijdrage aan de discussie ingezonden: https://wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/03/2020-02-14-suggesties-WSK-voor-Toekomst-van-ons-onderwijs.pdf (WSK-webpagina). De kern van onze bijdrage is: * Elk kind (van 2,5 tot 17 jaar) krijgt altijd onderwijs óp zijn ontwikkelingsniveau en nooit (zoals de afgelopen jaren is bevorderd) erbóven. * […]

Lees meer

Motie aangenomen: pabo’s twee afstudeerrichtingen in te stellen – ‘Jong Kind’ en ‘Ouder Kind’

onderwerp: Tweede Kamer heeft motie over pabo-differentiatie aangenomen; motie krijgt nog een staartje… Aan alle leden en volgers van de WSK Op dinsdag 3 maart 2020 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt opgedragen om aan de pabo’s twee afstudeerrichtingen in te stellen – ‘Jong Kind’ en ‘Ouder Kind’; zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z03448&did=2020D07206). De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs […]

Lees meer

Brief bestuur Karakter aan minister Slob – splitsing Pabo-opleiding.

In het regeerakkoord stond het punt van het splitsen van de Pabo-opleiding. Daar is nog geen uitvoering aan gegeven. In de Alblasserwaard is een schoolbestuur bezorgd over de toekomst van het onderwijs. Daarom moedigt dit bestuur onze minister per brief aan om de opleiding te splitsen in tweeën, zodat de focus meer op jongere dan wel oudere kinderen kan liggen. […]

Lees meer

Brief WSK aan de leden van de vaste commissie voor OCW

Aan de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal   20 januari 2020   Geachte, Hartelijke dank voor uw uitnodiging om aan de hoorzittingen over het curriculum PO en VO van 20 en 27 januari aanstaande deel te nemen. De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK), die zich met 4000 leden vrijwel […]

Lees meer
1 3 4 5 6 7 24