Gesprek WSK met Michel Rog (CDA-fractie Tweede Kamer)

Verslag van gesprek tussen Michel Rog (CDA-fractie Tweede Kamer, woordvoerder basisonderwijs) en Daniëlle  Koster (fractiemedewerkster met basisonderwijs in haar portefeuille) – voortaan ‘Michel’  respectievelijk ‘Daniëlle’ – en Ewald Vervaet (WSK) en Anja Visser (WSK) – voortaan ‘we’ of ‘wij’ – op 16 december 2014, 13u45-14u30. Vóór het gesprek had Ewald kort met Jesse Klaver (Groen Links) gesproken. Jesse herinnerde zich dat ze […]

Lees meer

5. 'Tien letters vóór groep 1' als voorbeeld van slecht onderwijs

Het CPS voor onderwijsontwikkeling en advies stelt dat het op evidentie is gebaseerd dat kinderen ongeveer 10 letters moeten kennen bij aanvang van groep 1. Uit navorsing blijkt, dat er wel onderzoek is gedaan, maar van uitkomsten van het onderzoek is niets te vinden. Gebaseerd op dit “Onderzoek” worden onderwijstaken toegedicht aan kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Tien letters voor groep 1 […]

Lees meer

BIJLAGE bij brief over benutten nieuwe ruimte kleuterleerkrachten

Schrijfproef en leesproef Met het afnemen van de schrijfproef en leesproef wordt snel duidelijk of het kind leesrijp is of niet. Stap 1: kind en proefnemer – Print het formulier voor de schrijfproef uit. – Laat het kind zijn/haar naam schrijven en vervolgens ‘mama’ en ‘papa’. – Vraag of het kind nog meer woordjes kan schrijven en noteer voor jezelf […]

Lees meer

Het begin van een moeizame basisschooltijd.

Reactie: op het huidige kleuteronderwijs Mijn bijdrage voor alle ouders, die met hun kind in de problemen zijn gekomen in de kleutergroep van het basis onderwijs. Wij kregen destijds ook al te horen: – ze maakt haar werkjes maar niet af. – ze kan haar veter nog niet strikken. – jas uit en aan gaat veel te langzaam enz… Dit […]

Lees meer
1 2 3 4