Brief WSK naar de CITO

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) Een kleuter is geen schoolkind www.wsk-kleuteronderwijs.nl Aan mevrouw J. Visser, directeur Cito B.V. 3 december 2019 Geachte mevrouw Visser, Dank voor uw brief van 7 november. U schrijft daarin onder meer ‘Op vragen waarop Cito tijdens het overleg op 11 juni het antwoord schuldig moest blijven, heeft u inmiddels ook een reactie ontvangen’. Wij hebben […]

Meer lezen

Verval van doelstelling zittenblijven van kleuters

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)     www.wsk-kleuteronderwijs.nl    Aan alle leden en volgers van de WSK   Betreft: Verval van doelstelling zittenblijven van kleuters 3 juli 2018.   Beste allemaal, In oktober konden we jou en alle schoolbesturen laten weten dat er met betrekking tot de kleuters drie doelstellingen in het regeerakkoord staan en dat de WSK het met alle drie van […]

Meer lezen

Gesprek WSK met ministerie OCW

27 november 2017   Geachte dames en heren, We danken u voor de uitnodiging voor een vervolg op onze gesprekken van 21 februari en 6 juli jongstleden over het kleuteronderwijs. Sedert ons vorige gesprek is er een nieuwe regering aangetreden. In het Regeerakkoord staan drie punten waar wij volledig mee instemmen omdat wij daar al sinds 2012 voor strijden: ‘De […]

Meer lezen

Gesprek WSK met Ministerie OCW en brief aan minister Slob

Op maandag 27 november 2017 hadden vier leden van de kerngroep van de WSK een gesprek met enkele ambtenaren van het ministerie van OCW. Dat was op hun uitnodiging. Het gesprek is geheel gegaan over de drie punten in het regeerakkoord van 12 oktober, die over het kleuteronderwijs gaan. Zoals altijd hebben we ondertekend en wel een brief achtergelaten. Tevens […]

Meer lezen

Beste WSK leden

Sinds 10 oktober 2017 is de inhoud van het regeerakkoord bekend. Er staan drie punten in waar wij ons de afgelopen jaren sterk voor hebben gemaakt en die het begin kunnen zijn van een fundamentele koerswijziging in de richting van het kleuteronderwijs waar wij met zijn allen voor staan! In dat kader hebben we op 21 oktober aan alle schoolbesturen […]

Meer lezen

De kleuter wordt erkend in het regeerakkoord!!

In het regeerakkoord (https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst) komt het woord ‘kleuter’ twee keer voor: ‘De afspraken uit de sectorakkoorden worden gehandhaafd, met uitzondering van de landelijke norm om zittenblijven bij kleuters terug te dringen’; ‘Binnen het leerlingvolgsysteem zullen er gedurende de kleuterperiode geen toetsen worden afgenomen’. Het doorjagen van kinderen die in neurologisch en psychologisch opzicht een kleuter zijn, naar groep 3 lijkt […]

Meer lezen

De WSK en de Kamerverkiezingen van 15 maart 2017

Met het oog op de komende Kamerverkiezingen van 15 maart hebben we verschillende soorten informatie verzameld. Die gegevens zijn volgens ons relevant voor iedereen die zijn partijkeuze geheel of gedeeltelijk laat afhangen van de vraag hoe de verschillende partijen ten opzichte van onderwijs waarin de kleuter kleuter mag zijn, staan. Eerst hebben we gekeken naar het stemgedrag van de verschillende […]

Meer lezen

Gesprek van de WSK met het Ministerie van OCW

Op 21 februari heeft de WSK een goed en vruchtbaar gesprek gehad op het Ministerie van OCW. Bijgaande brief is er ondertekend achtergelaten. De hoofdpunten zijn: * Het kind ontwikkelt zich in psychologisch opzicht. * De meeste pabo’s leiden studenten niet, onjuist en/of onvolledig op in de psychologische ontwikkeling van het jonge kind; de WSK dringt aan op een langetermijnsverandering […]

Meer lezen
1 2 3 4