Op zoek naar LVS waarbij geen groepsplannen gemaakt hoeven worden.

Kleutertoetsen op de agenda is sowieso fijn. Wij moeten ze dit jaar nog afnemen. Hebben momenteel als leerlingvolgsysteem de KIJK maar moeten daarnaast nog groepsplannen maken. Zijn nu op zoek naar ander leerlingvolgsysteem dat er voor zorgt dat er geen groepsplannen meer gemaakt hoeven te worden. Misschien is dat een mooi agendapunt. Persoonlijk was ik blij met de KIJK omdat […]

Meer lezen

De CITO is afgeschaft… maar wat nu?

“Nu is de cito afgeschaft maar moet ik toch aan het einde van het jaar de kleuters uit groep 1 die naar groep 2 gaan de cito afnemen. Wanneer gaat de datum nu echt in dat officieel er geen kleutertoets mag worden afgenomen? Tevens is er nog steeds een beleid dat we alles moeten noteren over desbetreffende kleuter. Hoe is […]

Meer lezen

Mijn kleuter voldoet niet aan doel. Wat nu?

“Wij krijgen de dringende vraag hoe wij kinderen die nog niet aan hét doel voldoen volgen. Natuurlijk hebben wij ons eigen systeem, maar dat voldoet niet. Onze vraag: hoe kunnen we laten zien, naast ons observatie systeem (bosos bij ons), dat we kinderen in het oog hebben en dat we bezig zijn om deze kinderen verder te ontwikkelen naar het […]

Meer lezen

Ontluikende geletterdheid – toetsen?

“De ontluikende geletterdheid mag plaats vinden t/m 7 jaar. Dat houdt in dat van 5- en 6-jarigen niet geëist mag worden dat zij al een AVI-leestoets halen. Mijns inziens verlaagt dat een heleboel dyslexie-aanvragen. Laat de kinderen langer oefenen, totdat hun hersenen aan het formele leren toe zijn.” Wat is jouw mening? Geef hieronder jouw mening of tip. Of stuur […]

Meer lezen

Aan hoeveel doelen moet een kleuter voldoen?

“Het volgende moet ik even kwijt. Misschien is het iets om eens te bespreken. Ik vind het een enorme klus om alle kleine doelen (wij gebruiken schatkist) te checken bij de kinderen. Het is haast niet te doen in een groep 1/2, van 26 nog oplopend naar 34. Voor taal en rekenen alleen al zo’n 200. Hierdoor ben je constant […]

Meer lezen

Waar moet een goed volgsysteem aan voldoen?

“Als de kleutertoetsen straks zijn afgeschaft is een goed volgsysteem belangrijk. Waar moet een goed volgsysteem aan voldoen? Het moet makkelijk werkbaar zijn voor de leerkracht en een goed beeld geven over het  kind ook naar de ouders toe. Wat is een goed volgsysteem? Worden hier door de inspectie eisen aan gesteld als de toetsen zijn afgeschaft?” Geef hieronder jouw […]

Meer lezen

Brief WSK aan CITO over normeringsonderzoek ‘Kleuter in beeld – Taal’

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) De kleuter is geen schoolkind www.wsk-kleuteronderwijs.nl   Aan de heer A. Béguin (directeur Cito), mevrouw J. Visser (directeur Cito) en mevrouw J. Vloedgraven (projectleider ‘Taal voor kleuters’)   Betreft: normeringsonderzoek ‘Kleuter in beeld – Taal’ 9 november 2018.   Geachte heer Béguin, mevrouw Visser en mevrouw Vloedgraven,   De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs maakt zich […]

Meer lezen

Normeringsonderzoek ‘Kleuter in beeld – Taal’ van het Cito

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) De kleuter is geen schoolkind www.wsk-kleuteronderwijs.nl Aan alle leden en volgers van de WSK   Betreft: normeringsonderzoek ‘Kleuter in beeld – Taal’ van het Cito 9 november 2018.   Beste allemaal, Wij hebben kennisgenomen van de brief ‘Normeringsonderzoek Kleuter in beeld – Taal: doe je mee?’ van het Cito van 29 oktober jongstleden. Zie https://www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-08-brief-van-CITO-plus-bijlage.pdf. […]

Meer lezen
1 2