Brief WSK naar de CITO

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) Een kleuter is geen schoolkind www.wsk-kleuteronderwijs.nl Aan mevrouw J. Visser, directeur Cito B.V. 3 december 2019 Geachte mevrouw Visser, Dank voor uw brief van 7 november. U schrijft daarin onder meer ‘Op vragen waarop Cito tijdens het overleg op 11 juni het antwoord schuldig moest blijven, heeft u inmiddels ook een reactie ontvangen’. Wij hebben […]

Meer lezen

Normeringsonderzoek ‘Kleuter in beeld – Taal’ (vervolg)

(Brief kerngroep WSK aan mevrouw Visser (CITO)) Betreft: normeringsonderzoek ‘Kleuter in beeld – Taal’  19 december 2018.   Geachte mevrouw Visser, Dank voor uw brief van 10 december. U nodigt hierin de WSK opnieuw uit voor een gesprek op uw kantoor. In onze brief van 28 november hebben wij u uitgelegd waarom wij een gesprek voorlopig afwijzen. We zijn zeer […]

Meer lezen

Brief WSK aan CITO over normeringsonderzoek ‘Kleuter in beeld – Taal’

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) De kleuter is geen schoolkind www.wsk-kleuteronderwijs.nl   Aan de heer A. Béguin (directeur Cito), mevrouw J. Visser (directeur Cito) en mevrouw J. Vloedgraven (projectleider ‘Taal voor kleuters’)   Betreft: normeringsonderzoek ‘Kleuter in beeld – Taal’ 9 november 2018.   Geachte heer Béguin, mevrouw Visser en mevrouw Vloedgraven,   De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs maakt zich […]

Meer lezen

Normeringsonderzoek ‘Kleuter in beeld – Taal’ van het Cito

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) De kleuter is geen schoolkind www.wsk-kleuteronderwijs.nl Aan alle leden en volgers van de WSK   Betreft: normeringsonderzoek ‘Kleuter in beeld – Taal’ van het Cito 9 november 2018.   Beste allemaal, Wij hebben kennisgenomen van de brief ‘Normeringsonderzoek Kleuter in beeld – Taal: doe je mee?’ van het Cito van 29 oktober jongstleden. Zie https://www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-08-brief-van-CITO-plus-bijlage.pdf. […]

Meer lezen

Rekenen met kleuters (1)

Als we aan rekenactiviteiten denken gaat de aandacht in de kleutergroep al gauw naar het op schoolse wijze rekenen en hoe we de kleuters daar het beste op voor kunnen bereiden. Hoewel daar niets op tegen is, verliezen we zo wel uit het oog, dat en op welke wijze het rekenen bij het jonge kind zelf ontstaat en hoe we […]

Meer lezen

Rekenen met kleuters – tijdsbesef

Rekenen is omgaan met ruimte en tijd. Dit stukje gaat over het leren omgaan met tijd. Deze keer niet uitgaand van de rekenactiviteiten, zoals die zich in de lessen van schoolkinderen voordoen en hoe die in de kleutergroep voorbereid kunnen worden, maar juist andersom, Namelijk hoe het kind zelfstandig de tijd leert ontdekken en hoe we deze ontwikkeling kunnen ondersteunen […]

Meer lezen
1 2 3 8