Vraag van deze week…. (2)

Om de Tweede Kamer ertoe te bewegen om naar de praktijk te luisteren in plaats van naar  de theorie lanceren wij: DE VRAAG VAN DE WEEK. Indien de vraag jou persoonlijk raakt, reageer dan kort met een eigen ervaring. De WSK zorgt er vervolgens voor dat jullie ervaringen (anoniem) bij de Tweede Kamer terecht komen.   Vraag van deze week: […]

Lees meer

Vraag van deze week…. (1)

Om de Tweede Kamer ertoe te bewegen om naar de praktijk te luisteren in plaats van naar  de theorie lanceren wij: DE VRAAG VAN DE WEEK. Indien de vraag jou persoonlijk raakt, reageer dan kort met een eigen ervaring. De WSK zorgt er vervolgens voor dat jullie ervaringen (anoniem) bij de Tweede Kamer terecht komen.   Vraag van deze week: […]

Lees meer

‘Spelen serieus nemen’ door Louise Berkhout (recensie)

‘Spelen serieus nemen’ door Louise Berkhout, uitgeverij Boom 2021 De schrijver is docent aan de Hogeschool Leiden, is gepromoveerd op onderzoek naar spelen en psychosociale gezondheid. Zij doet onderzoek naar spel, schrijft in vakbladen en geeft lezingen. Iedereen weet inmiddels wel dat spelen belangrijk is, maar in relatie tot cognitief leren wordt het over het algemeen genomen toch vaak van […]

Lees meer

Speerpuntennotitie WSK-Kleuteronderwijs

Deze notitie toont de speerpunten van de WSK bij haar inspanningen voor passend onderwijs aan het jonge kind. Het is een pleidooi om met goed kleuteronderwijs als basis, een bijdrage te leveren aan het oplossen van de huidige problemen in het onderwijs. Met name het lerarentekort en het te lage niveau van de basisvaardigheden vragen om drastische veranderingen. Deze notitie […]

Lees meer

‘Spelen serieus nemen’ door Louise Berkhout, uitgeverij Boom 2021

De schrijver is docent aan de Hogeschool Leiden, is gepromoveerd op onderzoek naar  spelen en psychosociale gezondheid. Zij doet onderzoek naar spel, schrijft in vakbladen en geeft lezingen. Iedereen weet inmiddels wel dat spelen belangrijk is, maar in relatie tot cognitief leren wordt het over het algemeen genomen toch vaak van ondergeschikt belang geacht. Berkhout overtuigt ons op een positieve […]

Lees meer
1 2 3 4 5 19