Downloads

 

2024-03-09 Informatie voor symposiumdeelnemers over proefproject ovo
2023-09-11 Gesprek WSK – ministerie Onderwijs 
2024-01-09 Verslag van het gesprek 9 januari 2024 met OCW
2023-10-08 Praatpapier gesprek 11 okt. met Pim en Simone van de VVD_WSK”
2023-06-19  Brief aan minister Wiersma – te schrappen administratie
2023-02-27 Speerpuntennotitie WSK-kleuteronderwijs XS
2023-02-27 Speerpuntennotitie WSK-kleuteronderwijs (uitgebreid)
2023-01-09 Laat onderwijscrisis geen onderwijsramp worden
Brief aan ministers Dijkgraaf en Wiersma en Kamercommissie OCW
2022-09-28

 

Reactie WSK op ‘Verslag van gesprekken met het onderwijsveld over het masterplan basisvaardigheden.’
2022-09-05  Brief WSK – regeerakkoord en beleid
2021-06-07

 

De huidige en beoogde regels omtrent observatie instrumenten voor kleuters
2021-05-24 Brief WSK aan Tweede Kamer over po en pabo
2021-02-18 Reactie van WSK op advies van po-raad over differentiatie (pdf)
2021-02-09 Bouw! veelgestelde vragen
2021-01-20
Directe Instructie (DI): relativering en af te raden bij kinderen die ergens niet aan toe zijn
2020-12-15  Kleuteronderwijs & het leerlingvolgsysteem (gesignaleerde misverstanden rechtgezet)
2020-12-07  Brief WSK aan leden en volgers over gesprek met ambtenaren
2020-12-05 Webinar over kleuteronderwijs op woensdag 9 december 
2020-11-09 Begeleidende brief aan de Tweede Kamer bij brief door 700 leerkrachten
ondertekend en voorzien van 500 reacties uit de praktijk.
2020-11-09 Brief ondertekend door ruim 700 leerkrachten over
onderzoeken hoe de ontwikkelingsfasen bij jonge kinderen
zich opvolgen
2020-10-27 Brief aan leden en volgers over brief aan leescoalitie
2020-10-23 Brief WSK aan leescoalitie
2020-10-20 Oproep om mee te schrijven naar de Tweede Kamer
2020-10-20 Voorbeeld brief – schrijven aan de Tweede Kamer
2020-10-20 Brief met extra uitleg n.a.v. rondetafelgesprek op 23 september j.l.
2020-09-23 Korte verklaring E. Vervaet – rondetafeldebat
2020-09-23 Ervaringen en standpunten van de WSK – rondetafeldebat 
2020-05-20 Brief Inspectie – reactie brief WSK van 6 mei 2020″
2020-05-06 Brief WSK aan onderwijsinspectie 
2020-04 Tips voor thuisonderwijs – kleuters
2020-04-07 Bespreking proefschrift Niek Frans
2020-04-02  3 brieven over de pabo-differentiatie ‘Jong Kind’-‘Ouder Kind’:
  1. aan de regering en de Tweede Kamer
  2. aan het LOBO en de pabo’s
  3. aan de PO-Raad en de schoolbesturen
2020-03-06 WSK Brief verkiezingprogrammacommiessies
2020-02-28 Reactie WSK op science guide 
2020-01-20 Hoorzitting tweede kamer curriculum
2019-12-05 Brief WSK aan onderwijsinspectie ivm
2019-12-04 WSK aan regering en tweede kamer ivm. correspondentie met CITO
2019-12-03 Brief WSK aan CITO
2019-11-07  Brief van CITO 
2019-10-31 Vierde brief WSK aan CITO
2019-10-10 Open brief aan Van Oers
2019-10-03 Bert van Oers in Trouw
2019-09-18 Trouw_lerarentekort en aansluiten bij psychologische ontwikkeling
2019-06-12  Brief WSK aan Tweede Kamer over stijgende laaggeletterdheid
2019-03-26 Brief WSK aan regering en tweede kamer over pabodifferentiatie en testverbod
2019-02-05
Brief WSK aan ministers van OCW – antwoord op uitnodiging gesprek
2018-12-19 Derde brief WSK aan CITO
2018-12-10 Tweede brief van CITO aan WSK
2018-11-28 Brief aan CITO reactie op Visser van 14 nov 2018
2018-11-09 Brief WSK aan CITO over normeringsonderzoek door CITO
2018-10-29  Brief van CITO plus bijlage
2018-08-30
De onjuistheid van schoolwerk tijdens weekeinden en schoolvakanties.
2018-07-11 Verbod op tests in kleutergroepen – brieven aan schoolbesturen
2018-07-11 Verbod op tests in kleutergroepen- brief aan leden en volgers
2018-07-03 Nieuwe regel mbt zittenblijven van kleuters – schoolbesturen
2018-07-03 Nieuwe regel mbt zittenblijven van kleuters – leden en volgers
2018-03-17 WSK-stuk over kleuters en geletterdheid
2018-03-05 Brief WSK aan Lobo over nieuwe kennisbasis ‘generiek’
2017-10-21 Brief WSK aan alle schoolbesturen van Nederland 
2017-04-21 Reactie WSK op brief van regering van 17 maart over pabospecialisatie jong kind
2017-04-19 Reactie WSK op Smits en Van Koeven (4 april)
2017-04-03

 

 

 

Brief WSK aan Smits en Van Koeven (20 maart)
Letterrijk of letterarm kleuteronderwijs?
Op 20 maart 2017 hebben twee pabodocenten een pleidooi gehouden voor kleuteronderwijs waarin letters een belangrijke rol wordt toegedicht. Op 3 april heeft de kerngroep van de WSK hen een reactie geschreven. Al de volgende dag lieten ze weten dat ze niet op die reactie in zouden gaan.
2017-03-15  WSK en Pabo’s brief aan lobo en agendacommissie
2017-03-01 De WSK en de Kamerverkiezingen van 15 maart 2017
2017-02-21 Verslag gesprek van de WSK met het Ministerie van OCW
2016-12-14 Brief aan Dekker ‘Jonge kind en pabo
2016-10-25 Verslag overleg WSK met onderwijs 2032
2016-10-25
Brief WSK – overleg WSK met onderwijs 2032
2016-09-27
Reactie WSK op ‘doorstroom van kleuters’
2016-09-07
Brief WSK aan de Commissie OCW – rondetafelgesprek
2016-09-05
Brief WSK aan de Commissie OCW – voorkómen van laaggeletterdheid bij volwassenen door goed kleuteronderwijs
2016-09-02
Brief WSK aan de Commissie OCW brief mevr. Oenema-Mostert
2016-07-08
Brief WSK aan de Commissie OCW met verzoek om nascholingscursussen over ontwikkelingsfasen kleuters.
2016-04-26
Brief WSK aan de Commissie OCW met onze reactie op Dekkers brief van 4 april 2016
2016-04-21
Verslag bijeenkomst Karin Straus (VVD) en WSK (Gerda en Ewald)
2016-04-04
Brief Dekker naar aanleiding van de Monitor uitzending en een reactie op de brief Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs
2016-02-27
Brief over programma De Monitor aan kamercommissie ocw
2015-10-21
Brief aan de Commissie OCW van de Tweede Kamer, het Platform Onderwijs 2032 en staatsecretaris Dekker
2015-04-18
PABO brochure  goedgekeurd door de leden op 18 april 2015
 
klik hier voor de pagina met diverse vormen van de PABO-brochure
2015-02-10
memorandum jonge kind
2013-12
Commentaar WSK Toezicht Inspectie op jonge kinderen
2013-11-19
Schrijfproef en leesproef (in pdf-formaat)
 
(klik hier voor meer info over het afnemen van de schrijf- en leesproef)
2013-10-04
Het belang van het vrije spel voor de kleuter
2013-04-09
Zwartboek Kleuters in de knel – april 2013
2013-03-27
Brief Erica Ritzema: reactie op bezoek aan Inspectie voor het Onderwijs
2010-12-08
Commentaar WSK op ‘Toezicht op het onderwijs aan jonge kinderen’ door de Inspectie van het Onderwijs, zoals vastgesteld op 8 december 2010.
 
Doelstelling – uitgangspunten van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs 
Alpesinfografik-Stock-Free-Images-Dreamstime-Stock-Photos----1500-500--3-1
Links naar andere informatie over het jonge kind/ de kleuter
Psychosociale ontwikkeling jonge kinderen gebaat bij meer ruimte voor vrij spel
Wij-leren.nl
2014-01-20 logo vjk Vereniging jonge kind: verenigingjongekind.nl
Heb je zelf een website gevonden, die volgens jou ook hierbij geplaatst kan worden? Geef het eventjes aan ons door!
“Werkgroep Onderwijs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gepubliceerde berichten die van derden afkomstig zijn. Gegevens in deze berichten kunnen zijn verouderd, onjuist en kunnen typ- of zetfouten bevatten. De inzender van deze berichten blijft volledig verantwoordelijk en behoudt ook het copyright op deze berichten en foto’s.”
“Bij het aanleveren van materialen verklaart u / de inzender dat deze, tekst en afbeeldingen vrij van rechten zijn om te gebruiken. Eventuele claims van derden m.b.t. auteursrechten worden verwezen naar de persoon die deze heeft toegezonden. In principe worden er geen wijzigingen in een tekst aangebracht buiten eventueel noodzakelijke taalcorrecties.”

2016_03_31_uitnodiging wsk-leden congres 20 april

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *