Privacy-reglement Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (AVG)

Inleiding
Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Nederland die persoonsgegevens van anderen in beheer heeft, op grond van Europese Wetgeving, voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het verschil tussen deze wet en de voorgaande is dat nu het beschermen van jouw gegevens voorop staat en dat de organisatie waaraan je je persoonsgegevens in bruikleen geeft, verplicht is om vooraf te melden waarvoor die gebruikt gaan worden. De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK), heeft in verband hiermee dit reglement vastgesteld. Bij het leggen van contacten en op onze website zullen we hier steeds naar verwijzen.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou, of die we met jou in verband kunnen brengen. Je deelt je persoonsgegevens met ons, de WSK, als lid of voormalig lid van de werkgroep, als bezoeker van bijeenkomsten, als (zakelijke) relatie of organisatie. Om de persoonsgegevens te mogen opslaan en/of gebruiken dient vooraf jouw toestemming te worden gevraagd én gekregen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
– Hieronder zie je welke persoonsgegevens we verzamelen:
Je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en indien noodzakelijk je rekeningnummer (iban). Op het aanmeldformulier vullen leden daarnaast hun vooropleiding in en gegevens met betrekking tot hun relatie met het onderwijs.

In voorkomend geval beeld-, geluids- en/of tekstmateriaal.
– Van organisaties en zakelijke relaties (bedrijf, stichting, vereniging) verzamelen wij:
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer (iban), adres van de website en de namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van de organisatie.
– We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we ze gebruiken.

Waarvoor gebruiken we die gegevens?
Je persoonsgegevens gebruiken we uitsluitend:

 • Om contact met je op te kunnen nemen.
 • Om afspraken met je te kunnen maken.
 • Om je op de hoogte te houden van onze activiteiten door middel van e-mails en door het plaatsen van niet-persoonsgerichte mededelingen op onze website en via sociale media zoals Facebook.
 • Om zelf inzicht te krijgen en te houden over de grootte en samenstelling van de werk- en steungroep, bijvoorbeeld om op basis van aantallen de politiek te kunnen benaderen.
 • Je gegevens worden dus niet gebruikt om je te laten bestoken met commerciële advertenties.

Van wie verzamelen we persoonsgegevens?
We houden persoonsgegevens bij van:

 • leden en oud-leden,
 • bezoekers van bijeenkomsten,
 • sponsors, organisaties en zakelijke relaties.

Met wie delen we de persoonsgegevens?
Persoonsgegevens van de kerngroepleden en de leden worden, voor zover noodzakelijk, uitsluitend verstrekt aan:

 • de webbeheerder,
 • organisatoren van Inspiratiedagen en andere bijeenkomsten.
  Verder worden je gegevens met niemand gedeeld.

Zo zorgen wij voor je persoonsgegevens
De kerngroep van de WSK is verantwoordelijk voor de bescherming van je persoonsgegevens. We zorgen voor goede beveiliging van je gegevens: deze worden digitaal bewaard onder beheer van de kerngroep en de bestanden zijn versleuteld en beveiligd met een wachtwoord.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen

 • Om te weten welke persoonsgegevens we over je hebben vastgelegd kun je daar inzage in vragen. Als anderen hebben bijgedragen in gegevens over jou, heb jij uiteraard ook het recht om die gegevens in te zien en eventueel te verhinderen dat die gegevens, of delen daarvan, verwerkt worden
 • Om je gegevens te wijzigen kun je een berichtje sturen naar de webbeheerder van de WSK, www.wsk-kleuteronderwijs.nl op “lidaboonstra@wsk-kleuteronderwijs.nl”.
 • Om je gegevens te wissen, kun je gebruik maken van wat het ‘recht om vergeten te worden’ genoemd wordt. Gebruik ook daar het e-mailadres “lidaboonstra@wsk-kleuteronderwijs.nl” voor. Het gevolg van de verwijdering van je gegevens is wel, dat wij je daarna ook niet meer kunnen bereiken.

Dit privacyreglement staat ook op onze website, en is daar als pdf-bestand door jou te downloaden. Eventuele wijzigingen (met ingangsdatum) worden aangekondigd en op de website verwerkt, dan wel jou toegestuurd.

KLIK HIER voor de pdf 2018-05-22 -privacy_reglement_wsk_kleuteronderwijs