Televisieprogramma’s over kleuters in het onderwijs

Nodig voor goed onderwijs.
(4 december 2021)

Op zaterdag 4 december liet Victor Mids in zijn programma Mindf*ck op hartverwarmende manier zien wat de bestaansreden van de WSK is: de kleuter is geen jong schoolkind!

Terwijl een jong schoolkind twee halve koekjes evenveel vindt als één heel koekje, meent een kleuter dat die twee halve koekjes gelijk staan aan twee hele koekjes. Enzovoort.

Anders gezegd: terwijl het jonge schoolkind met beide benen in de werkelijkheid staat, staat de kleuter met één been in die werkelijkheid en met één been in de sprookjeswereld waarin nog van alles mogelijk is.

Juist hierom is het noodzakelijk dat de pabo-differentiatie ‘Jong Kind’-‘Ouder Kind’ er komt en dat de ontwikkelingslijn ‘oudere peuter -> kleuter -> jong schoolkind’ de kern wordt van de afstudeerrichting ‘Jong Kind’.

Klik hier en ga naar 23:42-30:43. Mocht dit niet lukken, zoek het programma dan op via ‘Uitzending gemist’.

De kleuter onder druk (21 februari 2016)

De werkdruk onder basisschooldocenten is alarmerend hoog, blijkt uit onderzoek van De Monitor. Het onderzoeksjournalistieke programma toont aan dat de vele administratie die docenten bijhouden, een belangrijke veroorzaker is van die werkdruk. Staatssecretaris Dekker heeft naar aanleiding van dit onderzoek laten weten dat leraren niet hoeven te administreren als dat niet tot beter onderwijs leidt. Maar leraren vragen zich af: Wat kan ik dan precies achterwege laten? Ondertussen krijgt De Monitor tientallen tips van kleuterleerkrachten die zich zorgen maken over het onderwijs aan jonge kinderen. Rode draad in de reacties: Kinderen moeten op te jonge leeftijd al te schools leren en te veel kunnen. En dat kan volgens tipgevers tot stress en gedragsproblematiek bij kinderen leiden. We krijgen meerdere tips van kleuterjuffen die het zo oneens zijn met deze gang van zaken, dat ze afscheid nemen van hun beroep. Waar veel leerkrachten moeite mee hebben, zijn de kleuterlesmethodes waar ze van het schoolbestuur verplicht mee moeten werken. Het accent zou te veel liggen op taal en rekenen en er zouden te veel testmomenten zijn waar de kinderen aan moeten deelnemen. Wat betekent dat voor de kwaliteit van het onderwijs en uiteindelijk voor de kleuters? De Monitor zoekt het uit.

http://www.npo.nl/de-monitor/21-02-2016/KN_1676827

Citotoets voor kleuters (29-09-2013)

Kleuters die een citotoets maken. Sinds een aantal jaren zijn basisscholen verplicht ook de allerkleinsten te testen. Maar wat zegt de uitslag van deze test eigenlijk over de ontwikkeling van een kleuter? Wetenschappers zijn het er over eens: kleuters zijn te jong om individueel te testen. En toch gaan we er mee door. Zelfs onze peuters moeten eraan geloven. Opbrengstgericht werken noemt de politiek dat. De uitslag van de test bepaalt of het kind een taalachterstand heeft. Extra begeleiding is het toverwoord. Maar in de praktijk pakt dit heel anders uit. Aart Zeeman over hoe de toetsingscultuur onze kinderen verziekt.

http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2013/afleveringen/29-09-2013 Kijk tussen 26.37-40:25 naar het gedeelte over kleuters.

 

Citotoets voor kleuters (29-04-2013)

In de maatschappij van vandaag de dag moet je presteren. Scoor je onder de maat, dan tel je niet mee. En daarom kunnen we niet vroeg genoeg beginnen met scholing. In groep 1 en 2 al bijvoorbeeld. In steeds meer kleuterklassen moeten kinderen hun speeltijd inleveren om taal en rekenen te leren. Uren in de bankjes. Blokken voor de kleutertoetsen van Cito. Al vanaf vier jaar oud. Alles om maar te voldoen aan de norm. Een ontwikkeling die onderwijzers, pedagogen en psychologen grote zorgen baart. Moeten we onze kleuters wel opzadelen met onze prestatiedrang?

De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) heeft een grote bijdrage aan ‘Kleutertoets’ geleverd, zowel in de voorbereiding (telefoongesprekken) als in de opnames (tijdens en rond de aanbieding van een zwartboek aan de Tweede Kamer op 9 april 2013).

http://www.npo.nl/de-slag-om-nederland/29-04-2013/VPWON_1190107 kijk tussen 11:46-24:55 naar het gedeelte over kleuters

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *