Lesgeven aan kleuters door goed opgeleide kleuterleerkrachten.

Lesgeven aan kleuters door goed opgeleide kleuterleerkrachten.

De meeste kleuterleerkrachten hebben een gedegen opleiding gevolgd aan de KLOS (Kleuterleerkracht opleidingsschool) of aan de Pedagogische Academie (Kweekschool) of PABO (pedagogische academie basisonderwijs).

KLOS

De naam KLOS is een afkorting voor kleuterleerkracht opleidingsschool, de opleiding speciaal voor kleuterleerkrachten tot 1985. Vanaf 1985 worden leerkrachten opgeleid voor de basisschool groep 1-8 op de PABO (pedagogische academie basisonderwijs).