Directe Instructie (DI) (9) Gepersonaliseerd leren is toch moderner?

Volgens aanhangers van DI mislukt gepersonaliseerd leren, waarbij het leerstofjaarklassensysteem wordt losgelaten en leerlingen op hun eigen niveau en in eigen tempo leren, steeds. In gepersonaliseerde aanpakken zouden kinderen uit sociale achterstandsmilieus het sterkst worden benadeeld.

 

De WSK daarentegen stelt:

In OntwikkelingVolgend Onderwijs wordt elk kind, ook uit een achterstandsmilieu, in zijn ontwikkeling gevolgd en krijgt het onderwijs óp zijn ontwikkelingsniveau, in jaarklasdoorbrekend onderwijs.

 

Er zijn veel soorten gepersonaliseerd leren, maar de WSK duidt OntwikkelingVolgend Onderwijs niet zo aan. Daarin wordt elk kind in zijn ontwikkeling gevolgd en krijgt het onderwijs óp zijn ontwikkelingsniveau en niet er bóven.

 

In OntwikkelingVolgend Onderwijs komt elk kind optimaal aan zijn trekken, ook dat uit sociale achterstandsmilieus, omdat ieder kind daar recht op heeft. Alle kinderen doorlopen immers dezelfde ontwikkelingsfasen en op elk ontwikkelingsdomein bevindt elk kind zich in een fase, waarop de leerkracht kan aansluiten. Daarbij worden de jaarklassen niet losgelaten maar voor de vakken lezen, schrijven en rekenen wel doorbroken.

 

 

recht gedrukt en niet ingesprongen: Schmeiers tekst

      schuin gedrukt en ingesprongen: de reactie van de kerngroep van de WSK

DI = Directe Instructie; OVO = OntwikkelingVolgend Onderwijs of aansluitend onderwijs

 

Gepersonaliseerd leren is toch moderner?

Aanpakken waarbij het leerstofjaarklassensysteem wordt losgelaten, en leerlingen op hun eigen niveau en in eigen tempo leren, worden meestal gepresenteerd als vernieuwend. Hoofdelijk onderwijs in grote groepen met leerlingen van alle leeftijden is echter heel ouderwets. In het midden van de negentiende eeuw werd gepersonaliseerd onderwijs reeds afgeschaft, waardoor de kwaliteit en kansengelijkheid sterk verbeterden. Initiatieven om gepersonaliseerd leren opnieuw in te voeren lopen telkens uit op een mislukking.

Tegenwoordig weten we ook uit onderzoek dat gepersonaliseerd leren niet werkt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit deze meta-analyse van Andersen & Andersen waar 56.000 leerlingen deelnamen van 825 scholen. De onderzoekers concluderen dat hoe meer het onderwijs gepersonaliseerd wordt, hoe minder leerlingen leren. Kinderen uit sociale achterstandsmilieus worden hierdoor het sterkst benadeeld.

 

      9.1  De doorklik ‘heel ouderwets’ laat het schilderij De dorpsschool (rond1671) van Jan Steen zien. Volgens de historicus Donald Haks waren dorpsscholen in die tijd eigenlijk geen onderwijsscholen, maar bewaarscholen voor kinderen van vissers, werklieden en knechten, waar ongeveer een derde van de bevolking naartoe ging. Ook wij kijken terughoudend naar allerlei onderwijsvernieuwingen, maar we zouden ze toch niet met bewaarscholen uit het verleden willen vergelijken. Dat geldt ook voor het Nieuwe Leren waar Schmeier in de doorklik ‘Initiatieven […] mislukking’ over schrijft.

 

      9.2  Er zijn veel vormen van gepersonaliseerd leren, maar de WSK duidt OVO niet zo aan. In OVO wordt elk kind in zijn ontwikkeling gevolgd en krijgt het onderwijs óp zijn ontwikkelingsniveau en niet er bóven. Zie 1.2 en 3.3.

 

      9.3  In OVO komt elk kind optimaal aan zijn trekken, ook dat uit sociale achterstandsmilieus, omdat ieder kind daar recht op heeft. Alle kinderen doorlopen immers dezelfde ontwikkelingsfasen en op elk ontwikkelingsdomein bevindt elk kind zich in een fase, waarop OVO kan aansluiten. Daarbij worden de jaarklassen niet losgelaten maar voor de vakken lezen, schrijven en rekenen wel doorbroken.

 

      9.4  Samengevat: In OVO wordt elk kind in zijn ontwikkeling gevolgd en krijgt het onderwijs óp zijn ontwikkelings-niveau, in jaarklasdoorbrekend onderwijs. Dit geldt voor alle kinderen, ook voor die uit achterstandsmilieus.

 

      Behoefte aan verdieping? Ga naar het DI-artikel en lees §4.6, c (kansarme kinderen; p.10-11), §7.3, b en c (ontwikkeling-onderwijs en kansarme kinderen; p.21) en §9.1, h (laag presterende kinderen; p.34).

 

Wil je de negen passages lezen en de reactie van de WSK op alle negen?
<<KLIK HIER>>

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *