Brief aan alle leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geachte leden van de Tweede Kamer,

 

Op dinsdag 15 november aanstaande stemt u onder meer over motie 31.293 nr. 343.*

We verzoeken u beleefd doch dringend om vóór deze motie te stemmen. De belangrijkste reden is dat de vermindering van het aantal “zittenblijvers” onder kleuters de wantoestanden die de Monitor van 21 februari 2016 heeft laten zien (www.npo.nl/de‐monitor/21‐02‐2016/KN_1676827), niet zal beëindigen maar slechts zal verergeren. Bovendien handelt u door vóór de motie te stemmen in overeenstemming met de motie over het kleuteronderwijs van 15 maart die u met 138 stemmen heeft aangenomen (www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z05026&did=2016D10290).

 

Met vriendelijke groeten,

 

naam-welnaam-niet

 

 

 

 

de motie:

* De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het kabinet met de PO-Raad is overeengekomen dat het aantal “zittenblijvers” onder kleuters met 33% zou moeten afnemen in 2020;

overwegende dat deze “zittenblijfnorm” regelmatig terugkomt in kabinetsbrieven, terwijl in de brochure “Doorstroom van kleuters” staat dat de onderwijsinspectie stelt dat de beslissing over de overgang gebaseerd moet zijn op het aansluiten op de ontwikkeling van de leerling;

overwegende dat algemene normen rond zittenblijven geen recht doen aan de professionele afweging van de kleuterleerkracht om per geval te overwegen of de kleuter toe is aan groep 3, of daar nog niet aan toe is en beter nog een jaartje kan doorkleuteren;

verzoekt de regering, de doelstelling om het aantal “zittenblijvers” onder kleuters met 33% te verminderen niet langer als beleidsdoelstelling te hanteren en deze ook niet meer als doelstelling te communiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Rog
Jasper van Dijk
Van Meenen

 

9 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *