De kleuter wordt erkend in het regeerakkoord!!

In het regeerakkoord (https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst) komt het woord ‘kleuter’ twee keer voor:

‘De afspraken uit de sectorakkoorden worden gehandhaafd, met uitzondering van de landelijke norm om zittenblijven bij kleuters terug te dringen’;
‘Binnen het leerlingvolgsysteem zullen er gedurende de kleuterperiode geen toetsen worden afgenomen’.
Het doorjagen van kinderen die in neurologisch en psychologisch opzicht een kleuter zijn, naar groep 3 lijkt vooralsnog gestopt te zullen worden!

Verder komen er aan de pabo’s specialisaties voor het jonge kind en het oudere kind:

‘We differentiëren in de lerarenopleidingen. Er komen specialisaties die zich richten op jongere en oudere (tot en met de onderbouw in het vmbo) kinderen’

Reden tot vreugde!!!

10 reacties

 • truus hendriks

  Wat ontzettend fijn, die specialisatie voor het jonge of het oudere kind op de PABO!

 • gerda bakker

  wat ben ik hier blij mee…! Nu maar hopen dat het in de praktijk ook gaat gebeuren : een hele overgang en ander “mindset “voor alle kleuterschoolklassen die al jaren min of meer gewend waren aan het toetsen enz…. dingen veranderen langzaam immers…. 35 jaar geleden kozen wij voor de vrije school vanwege hun visie op “kind mogen zijn en mogen spelen “, en NU pas komt de tegenbeweging op gang voor alle dingen die ons toen zo tegenstonden in het reguliere kleutergebeuren : een kind mocht maar een bepaald aantal keren in de bouwhoek…..of hij nu “klaar “is met bouwen of niet : dan moest hij naar een andere speelhoek : hoezo vrij spelen… en kind zijn… ik hoop ZO dat er veel zal veranderen…nu voor mijn kleindochter die nu 2 is….

 • Ingrid

  Dus een kleuter mag weer kleuter zijn!?

 • Petra

  Is er toch wat bereikt met dat debat in november 2016! Ben ik niet voor niks gaan luisteren in de tweede kamer op mijn vrije dag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *