Dyslexie en rekenen & wiskunde

Dyslexie vormt een belemmering voor het leren van alle vakken waarbij gelezen moet worden. Bij bètavakken als rekenen en wiskunde speelt dat op verschillende manieren een rol:

  1. De opgaven worden vaak in de vorm van tekst aangeboden. Hierdoor gaat veel energie zitten in het lezen en blijft er (te) weinig aandacht beschikbaar voor de inhoud.
  2. Het onthouden van rekensymbolen en van feiten zonder context (het onthouden van woordbeelden) is vaak lastig voor deze leerlingen.
  3. Dyscalculie (hardnekkige problemen met het automatiseren van de basisfuncties van het rekenen) komt vaker voor bij leerlingen mét dyslexie dan zonder dyslexie.

De docent kan compenserende maatregelen treffen door:

  • meer tijd te geven voor het lezen van de opgaven
  • ‘wiskunde’ taal in gewone woorden uit te leggen
  • de opgaven mee te laten lezen op Daisy cd-rom
  • ‘kale’ sommen aan te bieden
  • gebruik van kaarten met symbolen toe te staan
  • mondeling te overhoren
  • extra voor te bereiden op het examen

http://www.steunpuntdyslexie.nl/dyslexie-op-school/voortgezet-onderwijs/taal-en-rekenen/rekenen-en-wiskunde/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *