4. Twents project als voorbeeld van slecht kleuteronderwijs

Een leesrijp kind kan in 40 uur leren lezen. In Twente is op 40 scholen een Leesverbeterplan ingevoerd dat hier 350 uur besteedt! Inspectie treedt niet op met als argument “Vrijheid van onderwijs”, terwijl dit volgend de WSK zou moeten vallen onder “Slecht onderwijs”!

Slecht onderwijs
Een voorbeeld van slecht kleuteronderwijs is het Leesverbeterplan Enschede dat aan 40 Twentse basisscholen is begonnen en inmiddels aan meer dan 40 Twentse basisscholen standaardpraktijk is. Vanaf de eerste schooldag krijgt een kind drie tot vier kwartier letterkennis per dag – vijf dagen in de week. Enkele jaren terug moest het kind 16 letters kennen voordat het naar groep 3 mocht (we hebben begrepen dat dat aantal inmiddels is verhoogd). Het kan dan doorgaans nog niet lezen.
Dat houdt dus in dat een kind zich in gemiddeld 350 uur 16 letters (bijna 22 uur per letter!!!) eigen maakt zonder te kunnen lezen. Tijd die ten koste gaat van de levensbehoefte van de kleuter. Namelijk spelen. Al tientallen jaren is echter bekend dat een leesrijp kind zich in zo’n 40 uur alle letters (minus ‘x’, ‘y’ en ‘q’) eigen maakt én kan lezen.
We hebben de onderwijsinspectie hierop sinds 30 november 2012 diverse keren geattendeerd en verzocht actie te ondernemen omdat 16 letters in 350 uur overduidelijk slecht kleuteronderwijs is, toch zeker in vergelijking met die 40 uur voor alle letters terwijl het leesrijpe kind bovendien dan kan lezen.
De onderwijsinspectie heeft niets ondernomen en wijst naar artikel 23 van de Grondwet: het geven van dit soort slechte onderwijs zou onder de vrijheid van onderwijs vallen. Volgens de WSK is de onderwijsinspectie er om elke vorm van slecht onderwijs te doen ophouden, ook deze vorm van slecht onderwijs, en is de verwijzing naar de Grondwet oneigenlijk.

 

Bijlage 4  bij de brief aan voorstemmers motie kleutertoetsen Tweede Kamer van 18 november 2013 door de kerngroep WSK.

2013-11-19 kleuter 03

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *