De rechten van het kind

Van een verontruste ouder: 

 

Rechten van het kind

 

Artikel 2

Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder uitzondering; de staat heeft de plicht om kinderen te beschermen tegen iedere vorm van discriminatie.

De staat mag geen enkel recht schenden en moet actief zijn in het bevorderen van de rechten van kinderen.

  1. Taal:

Valt het niet afstemmen op leerbehoefte/nivo of het maar blijven aanbieden van lappen tekst aan dyslectische ook onder discrimi-natie?

  1. Of bij rekenen:

Dyslectische kinderen verpicht o.a. extra verhaaltjes (redactie) sommen te laten oefenen zodat ze tijdens de CITO beter scoren.

 

Artikel 4

De staat moet alles doen om de rechten van kinderen te verwezenlijken.

 

Artikel 28

Een kind heeft recht op verplicht en gratis basisonderwijs. De staat bevordert dat voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk is voor ieder kind, dat hoger onderwijs toegankelijk is naar gelang de capaciteiten, dat school- en beroepskeuzevoorlichting beschikbaar is en dat schooluitval wordt aangepakt.

De handhaving van de schooldiscipline moet in overeenstemming zijn met de menselijke waardigheid en met het Verdrag. Internationale samenwerking op onderwijsgebied is van groot belang.

  1. Schooluitval zou in deze context beter uitgewerkt moeten worden is voor meerdere uitleg vatbaar. Gewoon geen zin meer in school hebben is iets anders dan dat een kind niet meer naar school wil omdat de klas te druk is of omdat de werkdruk te hoog is (de bekende spanningsbuikpijn).
  2. Het is nietmenswaardigdat m.n. steeds meer kleuters en basisschool- kinderen al bij de psycholoog en andere hulp terecht komen.

  

Artikel 29

Het onderwijs moet gericht zijn op de ontplooiing van het kind, op het respecteren van de rechten van de mens, op respect voor de eigen culturele identiteit en voor waarden van het eigen land en andere landen, op vrede, vriendschap en verdraagzaamheid, op eerbiediging van het milieu.Ieder moet vrij zijn om scholen naar eigen inzicht op te richten,met inachtneming van wat in het Verdrag over onderwijs staat en van minimumnormen van overheidswege.

 

  1. Valt een mens ook onder het milieu! Of worden hier planten en dieren, de lucht, het water enz. mee bedoeld.

Als hier ook mensen mee worden bedoeld waarom slikken er dan zoveel kinderen allemaal medicijnen? Komen ook allemaal in het milieu terecht.

  1. Minimum normen zijn dit de kerndoelen of is dit de CITO toets of weer iets anders? (het onderwijs jargon valt niet mee).

  

Artikel 31

Een kind heeft recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur.

 

  1. Vallen kleuters ook onder kind? 

 

Artikel 32

Kinderen worden beschermd tegen economische uitbuiting,

tegen gevaarlijk werk, met name door een minimumleeftijd voor arbeid en door aangepaste werktijden

 

Er beginnen hier en daar grensgevallen te ontstaan!

  1. Zie o.a. artikel: dyslexie is handel

…Ingewijden noemen het typerend dat groteinvesteerders in de nieuwe dyslexiemarkt zijn gestapt. Zo kocht de Haagse investeringsmaatschappij Ecart een aandeel in Giralis, een bureau voor onder meer dyslexiebehandeling. Participatiemaatschappij Holland Venture heeft een meerderheidsbelang in Opdidakt, dat vooral in Brabant actief is…

 

en o.a. ook:

 

http://sargasso.nl/wvdd/dossier-cito-lange-tentakels-toetsfabriek/

Door Jaap Walhoutmaandag 2 september 2013

 

…Didactief ontdekte dat de Nederlandse overheid het Cito wel erg gemakkelijk heeft gemaakt om geld te verdienen. En terwijl heel Nederland denkt dat Cito ´van de overheid´ is, strekt de toetsontwikkelaar zijn tentakels uit tot in belastingparadijzen als Delaware en de Bahama’s. Verliezen van de commerciële poot Cito BV worden gedekt met subsidiegelden van Stichting Cito…

———————

  1. En minimumleeftijd voor arbeid:

Wanneer is onderwijs ontplooiing en wanneer is onderwijs arbeid?

Als een kleuter al allerlei verplichtingen heeft hoe zit dit dan verder in

het onderwijs?

 

 

 2013-11-11 kleuter

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *