4 oktober NIET vergeten – er zijn nog plaatsen vrij!

Klopt! Vandaag is het dierendag, dus onze lieve huisdieren niet vergeten.

Maar ook de 3e landelijke bijeenkomst van de WSK!

In de Kralingsche School (Rozenburglaan 27, Rotterdam) houdt de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs zijn derde landelijke bijeenkomst. De bijeenkomst draait om het vrije spel van de kleuter: zijn vrije spel is van groot belang voor zijn ontwikkeling tot een evenwichtig jong schoolkind.

Van, voor en door kleuterleerkrachten.

Programma
9u30 – 10u00 Inloop.
10u00 – 11u00 Welkom; stemming over het stuk ‘Het belang van het vrije spel voor de kleuter’; mededelingen over de jongste ontwikkelingen; optreden van Tijl Damen (zie www.tijldamen.nl).
11u15 – 12u15 Eerste workshop; zie hieronder.
12u15 – 13u00 Lunch (zelf mee te nemen); optreden van Tijl Damen (zie www.tijldamen.nl).
13u00 – 14u00 Tweede workshop; zie hieronder.
14u00 – 15u00 Afsluiting; nabespreken van de dag; blik naar de toekomst; optreden van Tijl Damen (zie www.tijldamen.nl).
16u00 – 16u45 Borrel.

Workshops
Er zijn negen workshops. Elke deelnemer volgt er twee.

  • Hoe kun je de ‘Boom vol verrassingen’ bij het vrije spel van je kleuters gebruiken?
  • In het hedendaagse kleuteronderwijs is te weinig ruimte voor vrij spel
  • Vrij spel of geleid spel, aan de hand van filmopnames
  • Vrij spelen in een kleuterklas
  • Vrij spel op creatief gebied
  • Hoe organiseer je een ouderavond over het vrije spel van kleuters?
  • Bewegen met kleuters – vrij bewegen van kleuters
  • De oorsprong van het vrije spel volgens Emmi Pikler
  • Zingen en bewegen, met benen maar ook met handen en vingers

Kosten: € 10. Op NL56ABNA0885669983. ten name van L. Morssink, onder vermelding van ‘Dag van het vrije kleuterspel’ en je naam.

Informatie en opgave: lmorssink@swsbalans.nl en ever524@kpnmail.nl.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.