Brief aan kamerleden Vaste commissie OCW van de Tweede Kamer

Onderstaande brief hebben wij op de ledensite geplaatst en aan de leden verzonden. Op verzoek van velen plaatsen we de brief ook op de publieke site:

 

Aan alle leden van de Werk- en Steungroep (WSK).

Beste allemaal,

We hebben jullie al eerder verzocht Kamerleden aan te schrijven met basisonderwijs in hun portefeuille; zie http://wegwijs.in/ledenkleuteronderwijs/2016/03/02/oproep-aan-de-leden-van-de-wsk/.

Michel Rog, de indiener van de motie waarin de kleuter weer kleuter mag zijn, die op 15 maart is aangenomen, heeft ons laten weten dat hij en zijn collega’s veel brieven van kleuterleerkrachten krijgen en dat hij en zijn medestanders daar heel blij mee zijn. Jullie brieven hebben er zeker toe bijgedragen dat de motie is aangenomen! Heel veel dank daarvoor!!

We hebben jullie ook laten weten dat we de Tweede Kamer hebben verzocht om het officiële beleid ten aanzien van het kleuteronderwijs grondig te onderzoeken; zie http://wegwijs.in/kleuteronderwijs/2016/03/02/brief-aan-vaste-commissie-ocw-van-de-tweede-kamer/.

We willen jullie daarom aansporen om door te gaan met het aanschrijven van de Kamerleden. De motie Rog is weliswaar aangenomen, maar over ons verzoek naar een grondig onderzoek heeft de Tweede Kamer nog geen besluit genomen. Hoe meer jullie de Kamer blijven schrijven, hoe groter de kans is dat de Kamer het kleuteronderwijsbeleid grondig onder de loep gaat nemen! Bij voorbaat heel veel dank voor jullie brieven.

Blijven jullie ons op de hoogte houden van jullie brieven?  Stuur ons je brief toe op kleuteronderwijs@hotmail.nl. Ook daarvoor alvast: heel veel dank!

Met vriendelijke groeten, de kerngroep van de WSK

 

Karin Straus (VVD): k.straus@tweedekamer.nl
Loes Ypma (PvdA): l.ypma@tweedekamer.nl
Harm Beertema (PVV) h.beertema@tweedekamer.nl
Michel Rog (CDA): m.rog@tweedekamer.nl
Tjitske Siderius (SP): t.siderius@tweedekamer.nl
Paul van Meenen (D66): p.vmeenen@tweedekamer.nl
Rik Grashoff (GL): r.grashoff@tweedekamer.nl
Eppo Bruins (CU): e.bruins@tweedekamer.nl
Roelof Bisschop (SGP): r.bisschop@tweedekamer.nl
Tunahan Kuzu (GrKÖ): t.kuzu@tweedekamer.nl

31 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *