Brief aan Vaste Commissie OCW van de Tweede Kamer

Aan de leden van de Vaste Commissie OCW van de Tweede Kamer

 

27 februari 2016

Geachte,

Op 21 februari zond De Monitor een programma over de problemen in het kleuteronderwijs uit (www.npo.nl/de-monitor/21-02-2016/KN_1676827). De uitzending legt de misstanden die al jaren in het kleuteronderwijs heersen, bloot. We willen u dan ook verzoeken om spoedig een grondig onderzoek in te stellen naar het beleid ten aanzien van dat kleuteronderwijs – in de vorm van een hoorzitting of anderszins – en hopen dat u zult bevorderen dat de kwaliteit van het kleuteronderwijs weer hersteld zal worden.

Het programma maakt duidelijk dat onderbouwleerkrachten, directeuren, ouders en andere betrokkenen zich bewust worden van het feit dat de kleuter geen jong schoolkind is en daarom ook als een kleuter benaderd dient te worden. Kennelijk zijn er op invloedrijke posities toch allerlei krachten met heel andere ideeën aan het werk om de ontwikkeling van kleuters te forceren, gezien de schadelijke effecten die nog steeds bij heel veel jonge kinderen op een groot deel van onze basisscholen geconstateerd worden.

Vragen die in uw onderzoek aan bod zouden kunnen komen zijn:

  • Wat is de rol van de Inspectie van het Onderwijs in dit proces? Over de hele linie wordt verwezen naar haar (af)dwingende positie binnen dit geheel, maar zij blijft dat ontkennen en verwarring zaaien ten aanzien van haar concrete eisen en activiteiten.
  • Wat is hierin de rol van pabo’s? Stagiaires en pas afgestudeerden weten weinig tot niets van kleuters en bevorderen daardoor schadelijke effecten.
  • Wat is de rol van schoolbestuurders? Velen zijn geen leerkracht (geweest) maar zetten ondanks hun gebrek aan kennis over kleuters en hun ontwikkelingsbehoeftes tóch eenzijdige en opbrengstgerichte beleidslijnen uit. Leerkrachten worden hierbij als deskundigen gepasseerd maar moeten dat beleid als werknemers wel uitvoeren.
  • Wat is de rol van de PO-Raad? Op ‘inspiratiebijeenkomsten’ voorziet die raad schoolbestuurders van informatie die ze niet of onvoldoende op waarde kunnen schatten maar die wel de basis vormen waarop ze beleidslijnen uitzetten.
  • Wat is de rol van de Onderwijsraad? Hoe zijn de adviezen tot stand gekomen om kleuters als schoolkinderen te benaderen en peuters als kleuters en waar zouden die adviezen op gebaseerd moeten zijn?
  • Wat is hierin de rol van het Cito (en soortgelijke testbedrijven)? In hoeverre stellen de vragen van deze toetsen normen voor de lesinhouden van de verschillende vakken?
  • Wat is de rol van interne begeleiders? Zij zijn de verantwoordelijken voor de zorg binnen de scholen en dienen die ook tegenover de Inspectie van het Onderwijs te motiveren.

Goed onderwijs is duur, maar slecht onderwijs is nog duurder. Dat blijkt duidelijk bij Anna Geesje van 6 jaar en 2 maanden. Ze zit al een half jaar in groep 3 en krijgt sinds een half jaar lees- en schrijfles. Ze is echter niet leesrijp, zoals duidelijk blijkt in de uitzending van de Monitor, 13:25-15:15.

Anna Geesje krijgt niet alleen ten onrechte al een half jaar leesles, maar ze krijgt een half jaar geen voorwaardenscheppend onderwijs. Met name krijgt ze geen klankanalyse terwijl ze daar nou juist aan toe is.

Als Anna Geesje nu de enige kleuter zou zijn, die in Nederland in groep 3 leesles krijgt of in groep 2 lessen in letterkennis krijgt, dan zou haar school tot de orde geroepen kunnen worden en was de zaak daarmee af. Maar dat is jammer genoeg niet het geval! Anna Geesje staat voor duizenden kleuters die tijd moeten besteden aan en energie moeten steken in stof waar ze nog niet aan toe zijn. Ze krijgen onvoldoende gelegenheid om in hun vrije spel op hun eigen niveau te ontdekken en te leren en krijgen daardoor dus ook niet de lesstof aangeboden waar ze wél aan toe zijn (bijvoorbeeld in Anna Geesjes geval klankanalyse). Bij die duizenden kleuters horen honderden leerkrachten die les moeten geven op een manier waarvan ze weten dat het zinloos is en dat ze er schade mee toebrengen.

Dit moet volgens ons zo spoedig mogelijk ophouden. We vragen u daarom nogmaals om het beleid ten aanzien van het kleuteronderwijs spoedig en zeer grondig te onderzoeken.

We zijn altijd bereid om deze brief mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,

de kerngroep van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)

cropped-logo-rood-wit-850x250-transparant.png

KLIK HIER de brief over de monitor aan kamercommissie ocw in pdf-formaat

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *