Veel kinderen met angst naar school door Femmie van Veen.

femmie door: Femmie van Veen, in Trouw van 26 februari 2016.

Toetsslaaf

René Kneyber vat het toetsen in de basisschool treffend samen. Ik kan daar mee instemmen. Ook met het feit dat wij als leerkrachten tegengeluid moeten laten horen. Maar René het ligt allemaal nog wel iets genuanceerder dan dat juffen volgzaam op hun rug gaan liggen. Ongeveer 7 jaar geleden gaven inspecteurs met gemak aan scholen het predicaat zwak. Bij een zwakke herbeoordeling zou men gekort worden op de gelden.

Er kwam angst in de scholen naast de competitiedrang tussen scholen onderling. Want de resultaten werden openbaar. Om te kunnen meten wilde inspectie cijfers zien. Een opstapje naar nog frequenter toetsen. Trendanalyse,leeropbrengsten en rendementsdenken beheersen nu de school. En amper zichtbaar, een grote groep ongelukkige kinderen. Maar de inspectie en Sander Dekker wassen hun handen in onschuld! Laten zij ook opstaan en hun verantwoordelijkheid nemen voor hetgeen ze zelf in gang hebben gezet. Nu zijn er veel kinderen die met angst naar school gaan en faalangst ontwikkelen… Ze komen daarbij in een harde maatschappij terecht. Laat het niet zo zijn dat sommigen van hen over 10 of 20 jaar er voor kiezen uit dit leven te stappen.

Hoogleraar Paul Verhaeghe geeft aan dat mensen die het in onze samenleving niet bijbenen losers genoemd worden of zich zo voelen door de immense prestatiedruk. Hij zegt de maatschappij is ziek, ik maak me grote zorgen. Wat willen wij betekenen voor onze kwetsbare kinderen? Wat doen we om het tij te keren?

Femmie ven Veen Nieuwleusen

57 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *