Aan alle leden, volgers en sympathisanten van de WSK

 

Beste allemaal,

 

Op 9 november is door de kamerleden Rog (CDA), J. van Dijk (SP) en Van Meenen (D66) een motie ingediend over de streefcijfers doubleurs die de regering en de PO-Raad enkele jaren terug met elkaar zijn overeengekomen (zie www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties, motie 31293-343).

Die streefcijfers houden in dat het percentage doubleurs (waarbij kleuters die groep 2 twee keer doen als doubleurs worden meegeteld) van 2,2% in 2013 gedaald moet zijn naar 1,5% in 2020 (zie wegwijs.in/kleuteronderwijs/wp-content/uploads/2016/05/2016-04-04-dekker-kamerbrief-over-het-onderwijs-aan-kleuters.pdf, p.2, midden).

Op 13 oktober heeft staatssecretaris Dekker tegen de Tweede Kamer gezegd dat die streefcijfers slechts indicatoren zijn om te kijken of een voorspelling van hemzelf en de PO-Raad uitkomt of niet. Maar op 9 november komt hij daar weer van terug: het is toch een belangrijke indicator waar Dekker aan vasthoudt en die hij aan scholen wil blijven communiceren (zie www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2016-2017&nr=20&version=2, zoek op <nr. 343>).

 

Om een lang verhaal kort te maken, de motie komt op dinsdag 15 november in stemming en op maandag 14 november stuurt de WSK een brief aan de Tweede Kamer met het verzoek om vóór de motie te stemmen.

Klik hier voor de brief. Je kunt hem ondertekenen. We vragen je met klem de twee volgende dingen:

  1. Onderteken die brief.
  2. Stuur deze brief aan zoveel mogelijk collega’s (ook van niet-kleutergroepen want die streefcijfers hebben feitelijk op de hele school betrekking, al zullen ze extra op groep 2 drukken), je schoolleiding en ouders, met het verzoek de brief van de WSK eveneens te ondertekenen.

 

Bedankt alvast!

 

Met vriendelijke groeten,
De kerngroep van de WSK

 

onderteken

10 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *