De Gelukkige klas

Voor u gelezen: De Gelukkige klas, Natasja de Kroon, Ingrid Nagtzaam en Martijn Wentzel

Dit boek is een groot pleidooi onderwijs, dat gericht is op de veiligheid en het welbevinden van de kinderen in de klas. Een waardevol tegengeluid in een tijd, waarin presteren, resultaten en het noteren daarvan steeds belangrijker lijkt te worden. Immers, zo stellen de auteurs, een kind, dat angstig of gestrest of zich buitengesloten voelt, kan niet leren!
Het boek richt zich op het verbeteren van de houding en de vaardigheden van de leerkracht. In een stroom van nauwkeurig geobserveerde en levensechte beschrijvingen wordt aangetoond op welke manier de leerkracht het verschil kan maken. Tips om de communicatie met de kinderen en de ouders te verbeteren, om de klas zo in te richten, dat de kinderen er de weg weten en eigenaar worden van hun eigen leerproces. Het belang van een doorleefde visie (Het morele kompas) van de leerkracht en een voortdurend beroep op de creativiteit, de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen. Inspiratie hiervoor is gevonden bij grote denkers als Janusz Korczak, Kanamori en vooral bij leerkrachten, die deze manier van werken in de praktijk hebben weten te brengen.
Veel leerkrachten zullen zich herkennen en in hun behoefte om aandacht te geven aan dit belangrijke gebied en om zich hierin verder te bekwamen.

“Vraag het de kinderen” is een belangrijk uitgangspunt. In het boek worden veel problemen opgelost door er met de kinderen over te praten. Voor kinderen, die om een bepaalde reden nog niet in staat zijn om zich in taal voldoende te uiten ( te klein, jongetjes, nog niet lang genoeg in Nederland) zou het goed zijn om op zoek te gaan naar andere werkvormen. Muziek??? Drama?? Massage, of andere aanraakspelletjes??? Dit zou iets zijn voor een volgend boek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *