Aan de leden en volgers van de WSK

Beste allemaal,

Het is nu of nooit voor kindvolgend kleuteronderwijs!
Daarom is het TIJD VOOR ACTIE: Schrijf mee naar de Tweede Kamer!

De Tweede Kamer heeft namelijk gevraagd naar onderzoeksvoorstellen om de leesvaardigheid en leesmotivatie van de Nederlandse jeugd weer op niveau te krijgen. Volgens ons heeft ‘behandel een kleuter als kleuter en niet als schoolkind’ daar alles mee te maken! Daarom hebben wij onderzoeksvoorstellen ingestuurd over hoe leesvaardigheid tot stand komt.
In de kleuterfase horen kinderen niet belast worden met leesoefeningen die in groep 3 thuishoren. Het zal weerstand opleveren voor lezen en letters. De toekomstige leesvaardigheid heeft een goed fundament nodig en dat bestaat uit oefeningen met klanken en vormen.

Steun je ons voorstel ook? Onderteken dan ons voorbeeld op https://wsk-kleuteronderwijs.nl/nieuws/brief-wskleden-en-volgers-aan-kamercommissie-ocw/
Of schrijf zelf! Stuur je brief naar esthermeima@wsk-kleuteronderwijs.nl. De brieven worden dan gebundeld doorgestuurd naar de Kamerleden.

Het gaat er vooral om:
a) dat je ons voorstel ondersteunt om de psychologische ontwikkelingsfases te respecteren.
Op het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer van 23-09-2020 bleek immers dat men vooral voorstelt zo vroeg mogelijk in te zetten op ‘directe instructie’. Slechts de WSK sprak vanuit het kind!
b) dat je het belangrijk vindt dat de psychologische ontwikkelingsfases op de pabo onderwezen dienen te worden.
Dan snapt elke toekomstige onderwijscollega dat alle klassen baat hebben bij de speciale benadering van kleuters: onderwijs óp het niveau van het kind.

Onderaan onze voorbeeldbrief vind je een vak waar je eigen aanvullingen kunt geven, zoals:
– een praktijkvoorbeeld dat je met kleuters niet boven hun niveau moet gaan werken.
– een ervaring over hoe jouw (klein-)kind al dan niet als kleuter benaderd wordt/werd en wat dat met hem/haar doet/deed.
– een gebeurtenis over hoe het is/was voor jou om op te komen voor kleuteronderwijs óp het niveau van de kleuter naar ouders, collega’s, directie of bestuur – en de reacties op jouw pleidooi.

Met alle ervaringen en reacties uit de praktijk zal het de Kamercommissie duidelijk worden dat onze kleuters vooral als kleuter benaderd zouden moeten worden. Dus… schrijf mee, zegt het voort!
Bedankt alvast!

Met vriendelijke groeten,

de kerngroep van de WSK

 

 

 

NB Wil je wat specifieker meelezen met ingediende standpunten, ervaringen en wat er plaatsvond bij het rondetafelgesprek? Klik dan hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *