Vraag van de week (7)

Om de Tweede Kamer ertoe te bewegen om naar de praktijk te luisteren in plaats van naar de theorie lanceren wij: DE VRAAG VAN DE WEEK

Indien de vraag jou persoonlijk raakt, reageer dan kort met een eigen ervaring. De WSK zorgt er vervolgens voor dat jullie ervaringen bij de Tweede Kamer terecht komen.

Een kleuterleerkracht merkt dat er een dossier over haar wordt aangelegd, om te motiveren dat ze ontslagen kan worden wanneer zij de aanbevelingen van het bestuur en de directie niet gaat opvolgen. Zelf weet zij zeker dat ze goed inspeelt op de ontwikkeling van haar kleuters, maar het bestuur en de directie denken alleen maar resultaat gericht.
* Zie jij hier voorbeelden van in jouw omgeving? Beschrijf kort de redenen en maatregelen waarmee gedreigd wordt.

Reageren kan hieronder, via facebook maar ook via mail kerngroep@wsk-kleuteronderwijs.nl

4 reacties

 • B

  Heeft de directie zich ooit verdiept of kennis genomen van de didactische, pedagogische en psychologische ontwikkeling van het “ jonge” kind! Laat zij eens hun verhaal doen in de mogelijkheden om het “ onderwijs “ meer te richten op resultaten ???

 • E

  Ik ben zelf voortijdig gestopt met mijn werk als kleuterjuf. Reden hiervoor is ook gelegen in het huidige onderwijs aan kleuters: resultaatgericht, letters en cijfers aanleren, (desnoods met een handelingsplan als een kind het niet onder de knie krijgt…). Te weinig gericht op de ontwikkeling zoals die bij kleuters verloopt. Komt ook door te weinig kennis over kleuters en hun ontwikkeling, die bij de PABO verre van voldoende aandacht krijgt….Ik ben met pijn in mijn hart gestopt, omdat ik me aan deze manier van onderwijs aan kleuters niet (meer) kon en kan conformeren.

 • G

  Ik werkte 9 jaar op een grote school die meer en prestatiegericht ging werken. De kleuters die nog niet voldoende letters, cijfers kenden moesten daar extra les in krijgen. Er werd niet gekeken of ze daar in hun ontwikkeling wel aan toe waren.
  Het vrije spel werd meer en meer beperkt, overal moest een leerdoel aan verbonden zijn. De doelen moesten vooraf aan de kleuters worden vertelt een later ook worden geëvalueerd. Naar mijn mening past dit niet bij de kleuter leeftijd. Het volgen van methodes en leerlijnen werd belangrijker dan het volgen van de ontwikkeling van de kleuter. Als kleuterjuf in hart en nieren, met ruim 30 jaar ervaring ging het mij aan het hart. Wanneer ik mijn mening en visie naar buiten bracht werd ik niet gehoord, het was ouderwets. Er ontstond bij mij veel spanning, ik voelde dat de directie me wel kwijt wilde. Uiteindelijk ben ik zelf vertrokken en werk nu in de inval pool.

 • I

  Ja een paar jaar geleden vond de directeur dat ik onvoldoende was na 2 bezoekje in een drukke groep. Hij is er niet meer heeft maar kort bij ons gewerkt. Ik sta 41 jaar voor de klas.
  Nu moeten de kleuters nog steeds 4 toetsen voor aanvankelijk lezen. Mag dit eigenlijk nog wel?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *