Wie er nog meer ❤️voor de kleuter heeft en op 9 maart deelt van betrokkenheid?

Wie er nog meer ❤️voor de kleuter heeft en op 9 maart deelt van betrokkenheid?

Emmy Lugthart, over de spagaat die kleuterleerkrachten soms ervaren en hoe wij daarmee kunnen omgaan.

 

‘Het kind is er niet om de school te laten scoren’

 

‘Is het kind klaar voor de school en/of is de school klaar voor het kind?’

Hoe herken jij deze uitspraken? Tijdens deze workshop verkennen we dilemma’s die  leerkrachten dagelijks ervaren bij het onderwijzen van kleuters.

In de dagelijkse praktijk verschilt de manier waarop pedagogische uitgangspunten zijn geformuleerd die leidend zijn bij de begeleiding van jonge kinderen.  Gevolg is dat de kleuter veelal wordt benaderd als een ‘schoolkind’. Bij de beschrijving van het onderwijsaanbod zien we vooral dat methoden en activiteiten centraal staan. Vaak zijn er externe kwaliteitsnormen geformuleerd waarmee wordt bekeken of de kleuter ‘ goed scoort’

Tegelijkertijd is er de roep van leerkrachten die in de onderbouw werken om de weg terug te vinden.

Zij pleiten voor een pedagogische aanpak die aansluit bij de ontwikkeling van het kind en oog heeft voor de eigenheid van de ontwikkeling van iedere kleuter.

In recente publicaties wordt een lans gebroken om het kleuteronderwijs terug te brengen naar waar het voor bedoeld is.

Geef jonge kinderen ruimte om in eigen tempo en met eigen interesse en betrokkenheid zich te ontwikkelen. De leerkracht krijgt daarbij de rol van pedagogische en educatieve deskundige. Hij/zij is in staat een prikkelende leeromgeving in te richten, waarin het kind

wordt geobserveerd in een natuurlijke leeromgeving in plaats van genormeerde toetsen en observatieprogramma’s.  Het belang van de interactievaardigheden van leerkrachten komt daarmee meer op de voorgrond.

Ik nodig je uit om aan de hand van een persoonlijk thema/ dilemma mogelijkheden te onderzoeken om verbeteringen/veranderingen aan te brengen in de dagelijkse praktijksituatie. We maken daarbij gebruik van het model van de Cirkel van Invloed 1 en gaan actief met elkaar aan de slag.  We ronden de workshop af met een persoonlijke intentie die we met elkaar delen.

Boek gemakkelijk en snel via www.eventbrite.nl/e/789922448307/?discount=Vroegboek-WSK – de vroegboekprijs is beschikbaar t/m 31 januari! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *