Programma WSK Symposium 2024

We gaan een inspirerende dag tegemoet op 9 maart!
(LET OP: er is een wachtlijst van toepassing, check je mail regelmatig want
misschien komt er nog een plekje vrij)
Het programma van HART voor de kleuter ziet er als volgt uit:
Binnenkomst met koffie en thee
10:00u opening met Vera en Tonny
10:15u spreker 1 – Annemieke Hoogeboom – reflexintegratie
10:50u einde spreker 1, op pad naar workshops
11:00u workshopronde 1
12:05u einde workshopronde 1
12:10u plenair momentje: OCW Proefproject
12:15u lunch en informatiemarkt
13:15u spreker 2 – Hans Stroes – motoriek is van levensbelang
13:45u einde spreker 2, op pad naar workshops
13:55u workshopronde 2
14:55u koffie & thee 2
15:10u spreker 3 – Betsy van de Grift – het jonge kind en de druk van de
doorgaande leerlijn
15:55u plenaire afronding
16:00u einde programma, nog even gelegenheid om langs de opgestelde tafels te
gaan.
Al sinds de wet op het kleuteronderwijs (1955) wordt ‘de doorgaande leerlijn’ als
argument gebruikt om dat aanbod aan kleuters te integreren in het basisonderwijs.
Wat betekent ‘de doorgaande leerlijn’ nou precies en welke doelen worden er mee
nagestreefd? En wat zijn de bedoelde en onbedoelde gevolgen ervan geweest voor
kleuters -en inmiddels ook voor peuters-?
Betsy van de Grift, auteur van onder andere ‘Peuteren en Kleuteren’ en ‘De
Kleutervriendelijke School’ plaatst de ontwikkeling van peuter- en kleuteronderwijs in
een historische en maatschappelijke context en legt uit hoe die leidt tot dolende
jonge kinderen in de klas, die bloot worden gesteld aan methodendrang en
activiteitendwang. Betsy streeft ernaar duurzame impulsen te geven aan het
pedagogisch en educatief aanbod aan 0-7 jarigen. /  https://www.betsyvandegrift.nl/
15:55u  plenaire afronding
*Workshopronde 1
1 Annemieke Hoogeboom: verdieping van de hoofdlezing over reflexintegratie –
o.a. over hoe je merkt wanneer oefeningen nodig zijn en natuurlijk over de kinderen
die tot bloei gekomen zijn met deze aanpak.
2 Elly Dienske en Nanda Zonjee: In ‘Over de streep’ laten we iets zien van onze
moeite als kleuterleerkrachten en geven we elkaar support. Door het delen vinden we
de vonk van enthousiasme, voor zover die verdwenen was, weer helemaal terug. Na
dit symposium weer terug op school kunnen we goed opkomen voor onszelf én voor
goed onderwijs aan onze jonge leerlingen.
3 Emmy Lugthart: Is het kind klaar voor de school en/of is de school klaar voor het
kind?
Tijdens deze workshop verkennen we dilemma’s die leerkrachten dagelijks ervaren
bij het onderwijzen van kleuters. Aan de hand van een persoonlijk thema/dilemma
gaan we actief aan de slag. We onderzoeken mogelijkheden om
verbeteringen/veranderingen aan te brengen in de dagelijkse praktijk. Dit aan de
hand van de Cirkel van Invloed van Stephen Covey.
4 Guy Stevens: Schrijver van het boek: Help! Te veel kinderen vallen uit op school.
Werken aan ontwikkelend leren. We willen de kinderen graag, goed en zelfstandig
zien leren als ze wat ouder zijn. Daarom in deze workshop behalve over het nut van
zinvolle zintuiglijke ervaringen ook een praktische invulling daarvan, zoals
bewegingen, sociaal contact, vrij spel en typische kleuteractiviteiten zoals rijmen en
puzzelen. Want deze ervaringskansen maken uit voor het latere
concentratievermogen, het lateralisatieproces en de start van de executieve
functies! Waarnemen en informatie verwerken op kleutermanier heeft namelijk
positieve gevolgen voor het latere leren en concentreren. http://ontwikkelend-
leren.be/
5 Vera Oltmans en Tonny Sijm: Hoe maak je, samen met de kleuters,  een feestje
van de speelwerkles?!Hoe zorg je ervoor dat je na de speelwerkles tegen elkaar kan
zeggen:  “oh, wat hebben we weer heerlijk gewerkt en wat hebben we veel
geleerd”.Het lukt ons, Vera en Tonny, iedere keer weer en wij delen dit, als
ervaringsdeskundigen,  graag met jou!Denk hierbij aan woorden als: een rijke
omgeving, betrokkenheid, intrinsieke motivatie, iedereen in ontwikkeling  en
observeren.
6 Marjon van Sambeek: Vanuit haar kinderergotherapeutische achtergrond is ze
betrokken geraakt bij het ontwikkelen van schrijfmethodes. Ze komt te veel kinderen
tegen die hebben leren schrijven toen ze er nog niet klaar voor waren. Hier leer je
hoe je kunt zien wanneer kinderen toe zijn aan schrijfonderwijs – met uiteindelijk een
klas vol leesbare handschriften als beloning (voor je collega’s over een paar
jaar)! /  https://www.deschrijfladder.nl/
7 Pim van Dort: Techniek zonder digitale middelen! Laat je verrassen en je horizon
verruimen voor wat er mogelijk is met techniek en programmeren – ja, met
kleuters! / https://pmot.nl/
8 Johannes Kooreman:  De film Het kind en het badwater (première 14 februari
2024)
Kom in deze ronde de documentaire bekijken! De volgende ronde kun je in gesprek
met de regisseur en
anderen! /  https://www.youtube.com/watch?v=8LB5a1eC60k Het kind en het
badwater_trailer_2023
9 Pam Comfurius: Als beleidsadviseur van de Brancheorganisatie Kinderopvang
maakt Pam zich sterk voor een goede benadering van peuters. In deze deelsessie
gaat het over voorschoolse educatie, de samenwerking tussen kinderopvang en
onderwijs (dat is nog niet zo gelijkwaardig op dit moment) en de constructieve rol die
kleuterleerkrachten en directies in dit proces kunnen spelen.
**Workshopronde 2
1 Elly Dienske en Nanda Zonjee: In ‘Over de streep’ laten we iets zien van onze
moeite als kleuterleerkrachten en geven we elkaar support. Door het delen vinden we
de vonk van enthousiasme, voor zover die verdwenen was, weer helemaal terug. Na
dit symposium weer terug op school kunnen we goed opkomen voor onszelf én voor
goed onderwijs aan onze jonge leerlingen.
2 Emmy Lugthart: Is het kind klaar voor de school en/of is de school klaar voor het
kind?
Tijdens deze workshop verkennen we dilemma’s die leerkrachten dagelijks ervaren
bij het onderwijzen van kleuters. Aan de hand van een persoonlijk thema/dilemma
gaan we actief aan de slag. We onderzoeken mogelijkheden om
verbeteringen/veranderingen aan te brengen in de dagelijkse praktijk. Dit aan de
hand van de Cirkel van Invloed van Stephen Covey.
3 Guy Stevens: Schrijver van het boek: Help! Te veel kinderen vallen uit op school.
Werken aan ontwikkelend leren. We willen de kinderen graag, goed en zelfstandig
zien leren als ze wat ouder zijn. Daarom in deze workshop behalve over het nut van
zinvolle zintuiglijke ervaringen ook een praktische invulling daarvan, zoals
bewegingen, sociaal contact, vrij spel en typische kleuteractiviteiten zoals rijmen en
puzzelen. Want deze ervaringskansen maken uit voor het latere
concentratievermogen, het lateralisatieproces en de start van de executieve
functies! Waarnemen en informatie verwerken op de kleutermanier heeft namelijk
positieve gevolgen voor het latere leren en concentreren.
4 Vera Oltmans en Tonny Sijm:; Hoe maak je, samen met de kleuters,  een feestje
van de speelwerkles?!Hoe zorg je ervoor dat je na de speelwerkles tegen elkaar kan
zeggen:  “Oh, wat hebben we weer heerlijk gewerkt en wat hebben we veel geleerd!”
Het lukt ons, Vera en Tonny, iedere keer weer en wij delen dit, als
ervaringsdeskundigen,  graag met jou! Denk hierbij aan woorden als: een rijke
omgeving, betrokkenheid, intrinsieke motivatie, iedereen in ontwikkeling  en
observeren.
5 Marjon van Sambeek: Vanuit haar kinderergotherapeutische achtergrond is ze
betrokken geraakt bij het ontwikkelen van schrijfmethodes. Ze komt te veel kinderen
tegen die hebben leren schrijven toen ze er nog niet klaar voor waren. Hier leer je
hoe je kunt zien wanneer kinderen toe zijn aan schrijfonderwijs – met uiteindelijk een
klas vol leesbare handschriften als beloning (voor je collega’s over een paar jaar)!
6 Pim van Dort: Techniek zonder digitale middelen! Laat je verrassen en je horizon
verruimen voor wat er mogelijk is met techniek en programmeren – ja, met kleuters!
7 Johannes Kooreman -> Vanmiddag gaan we in gesprek met de regisseur en
anderen over de documentaire Het kind en het badwater.
/  lerenvankinderen@gmail.com
8 Pam Comfurius: Als beleidsadviseur van de Brancheorganisatie Kinderopvang
maakt Pam zich sterk voor een goede benadering van peuters. In deze deelsessie
gaat het over voorschoolse educatie, de samenwerking tussen kinderopvang en
onderwijs (dat is nog niet zo gelijkwaardig op dit moment) en de constructieve rol die
kleuterleerkrachten en directies in dit proces kunnen spelen.
9 Kennisland https://www.kl.nl/ heeft in opdracht van een aantal initiatiefnemers
onderzoek gedaan naar het beroepsbeeld van de leraar en wil daar graag over in
gesprek met het werkveld!
De input van kleuterleerkrachten is hierbij essentieel. Dus deel jouw perspectief op je
beroep en help mee aan een beschrijving zodat rollen, doelen, het belang, het plezier
en ontwikkelmogelijkheden helder worden. Daarvoor hebben we een dialoogtafel en
gaan we in kleine groepjes in gesprek om het beeld te verfijnen.
Meer informatie vind je op https://beroepsbeeldleraar.nl/.
Aanmelden -voor de wachtlijst- voor het symposium kan

via https://WSK_Symposium_HART-VOOR-DE-KLEUTER.eventbrite.nl

Hartelijk welkom!

2 reacties

  • Edith Pappot-Roelofs

    Ik ben op 9 mrt jl in Gouda geweest! Erg zinvolle en interessante dag… Jammer dat workshop van Betsy vd Grift verviel! Kan ik die nog ergens zien/ horen/ bekijken online? Zij zou het hebben over het jonge kind en de druk van de doorgaande leerlijn! Ik hoor graag van jullie.
    Mvg Edith Pappot-Roelofs

    • redactie

      Helaas, daar kunnen we je niet aan helpen. Neem even contact op met Betsy vd Grift, wellicht houdt zij binnenkort een presentatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *