Proefproject Ontwikkelingvolgend en voorwaardenscheppend onderwijs

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)

Een kleuter is geen schoolkind                                     www.wsk-kleuteronderwijs.nl

 

11 september 2023

Aan de heer (hier gewist) en mevrouw (hier gewist)

Beste (hier gewist) en (hier gewist),

Hartelijk dank voor de uitnodiging om kennis te maken met jullie, vooral met Maarten als nieuwe beleidsmedewerker en contactpersoon namens het ministerie van OCW.
Fijn dat jullie met ons in gesprek willen gaan over het voorgenomen proefproject voor gecombineerde peuter- en kleutergroepen. Men wil het effect onderzoeken op de ontwikkeling van jonge kinderen. Dat komt overeen met onze wens om jonge kinderen voorwaardenscheppend onderwijs te geven dat uitgaat van hun individuele ontwikkeling.

De WSK laat met meer dan 5000 leden al meer dan 10 jaar een belangrijke stem horen, vanuit de praktijk van dit moment. De groep heeft oog voor de toekomst en kijkt terug op het verleden om beter te kunnen begrijpen hoe de huidige crisis heeft kunnen ontstaan. En vooral: hoe die crisis zo spoedig mogelijk op maatschappelijk én wetenschappelijk verantwoorde wijze is op te lossen.
Hieronder volgt een korte verhandeling met de motivatie en mogelijke praktische uitvoering. Onze visie is gestoeld op empirisch wetenschappelijk onderzoek en de kennis en ervaringen van duizenden leerkrachten van jonge kinderen. De verhandeling draagt bij aan de wens van de minister om handvatten te krijgen voor het voorkómen van leerachterstanden binnen het gehele vervolgonderwijs.
Hieronder is een concept te lezen van het plan dat wij voor ogen hebben en waarover we graag in gesprek willen gaan. We willen echter ook graag aansluiten bij huidige plannen van het ministerie[1] en onze expertise delen, om daarmee op één lijn te komen.

 

Namens de kerngroep van de WSK,

 

Laurentine van den Brink            Esther Meima             Ewald Vervaet

 

P.S. Drs. M.L.J. Paul en Prof.dr. R.H. Dijkgraaf

 

2023-09-11 brief bij gesprek met Maarten Faber en Bregje van der Heide (OCW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *