"Het kleuteronderwijs verarmt" (81)

Joyce is sinds 3 jaar met pensioen en ziet het kleuteronderwijs steeds verder verarmen. Ze vindt dat veel onderwijskrachten te weinig weten over de kleuterontwikkeling.

“Zelf heb ik de kleuteropleiding gevolgd en daarna een studie Orthopedagogiek. Op het ogenblik zie ik met lede ogen aan hoe de ‘kleuterleidsters’ van tegenwoordig proberen de meetlat langs een soort minischolier van 4‐5‐6 jaar te leggen en er allerlei testen en toetsen op los te laten. Ook proberen zij zo vroeg mogelijk het tellen in te prenten en letterkennis te promoten. De kinderen dreunen getallen op zonder getalbesef en leren  letters op een niet natuurlijke manier.

Hierbij gaan ze volkomen voorbij aan de ontwikkeling van de kleuterperiode en aan de hersenontwikkeling van het 4‐ tot 6‐jarige kind. Het jonge kind ontwikkelt zich op een heel andere manier, dan kinderen vanaf 7 jaar. Volgens de ontwikkelingspsychologie verandert rond het 7e levensjaar de manier van leren, het kind gaat meer cognitief leren. Door de opgedane ervaringen met zijn/haar eigen lichaam en het globale leren, heeft het nu genoeg aan meer abstracte begrippen. De vakken kunnen nu ook apart aangeboden worden, zoals taal, rekenen en schrijven.”

2013-06-16-kind-2

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *