Extra aandacht op de basisschool

Ongeveer 1 op de 5 kinderen heeft extra aandacht nodig op de basisschool. Daarom moeten basisscholen onderwijs geven dat past bij de ontwikkeling van het kind.

Lesprogramma afstemmen
Met observaties, testen, toetsen en leerlingvolgsystemen kunnen scholen achterstanden en problemen al vroeg ontdekken. Als blijkt dat een kind een leerprobleem heeft, kunnen ze het lesprogramma hierop afstemmen. Ook kan de school kinderen laten werken in een klein groepje met hetzelfde niveau. Helpen zulke oplossingen niet, dan kunnen kinderen speciale hulp krijgen.

Remedial teaching
Remedial teaching is er voor leerlingen die extra opvoedkundige of onderwijskundige hulp nodig hebben. Het zijn vaak kinderen die functioneren op een lager niveau dan gemiddeld. Dit komt door een leerprobleem, gedragsprobleem of gedragsstoornis. Bijvoorbeeld bij dyslexie of dyscalculie. Maar ook hoogbegaafde leerlingen kunnen remedial teaching krijgen.

Toch moeilijk te beoordelen als de eis te hoog is voor bijv. een kleuter,
Is dit een leerprobleem of is het kind nog niet zo ver?
Hoe stel je dit als leerkracht vast?
Zelfs een psycholoog kan hier geen antwoord op geven?

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/extra-aandacht-op-de-basisschool

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *