Dit moeten kleuters al in groep 1/2

kennen/kunnen …  (14)

Ook op een openbare school aan een Amsterdamse gracht beginnen kleuterjuffen zich af te vragen of we op de goede weg zijn met het onderwijs aan jonge kinderen.

Kleuterjuf Pamela doet verslag van een bouwvergadering met kleuterjuffen en de juffen van groep 3:
“Toevallig was er vorige week een bouwvergadering met de kleuterjuffen en de juffen van groep 3 samen. Dit om te evalueren hoe het met de leerlingen gaat die overgegaan zijn van groep 2 naar groep 3. Eén van de juffen van groep 3 sprak uit wat door haar collega’s in de groepen 3 ook ervaren wordt: het lijkt wel of de kinderen ieder jaar jonger worden en ze steeds minder zelfstandig kunnen werken.
Ook stelde een kleuterjuf de vraag of men in groep 3 nu kon merken dat we zo structureel met taal en rekenen bezig zijn met de kleuters.
Het antwoord was dat het fijn was dat de kinderen alle letters beheersen, maar dat dit geen extra voorsprong gaf en dat men het idee had dat de inspanning van ons niet evenredig was met het resultaat in groep 3.

Ik vertelde over de inhoud van het artikel in Ode (interview met Elly de Wildt-Dienske nov/dec) en men herkende zich hier heel erg in. Maar ja, werd er gezegd, we zitten aan de toetsen vast……… Even een schets wat kleuters nu al moet beheersen. In november moeten ze al 8 letters kennen, die worden samen met de analyse en synthese toets in november afgenomen. Aan het eind van het jaar moet de kleuters alle letters kennen die worden ook weer getoetst plus analyse en synthese deel 2. Dan in januari volgt de CITO rekenen, die vorig jaar vernieuwd is, ze moeten nu bussommen en splitsingen beheersen en de getallenlijn tot en met 20. Omdat alles wetenschappelijk onderlegd moet zijn voordat men naar je wil luisteren, ben ik benieuwd of er cijfers bestaan.”

 

2 reacties

  • adminn

    Soms word ik er zo verdrietig van. Al 50 jaar lang konden kinderen in de kleuterklas nog echt spelen in de poppenhoek, de bouwhoek, de zand en watertafel. Nu schrik ik van sommige kleuterklassen waar ik kom. Vooral veel werk in het platte vlak. En de zandtafel is verdwenen of wordt gebruikt voor iets anders, memory bak of zo. En mijn dochter komt wekelijks thuis met een pakket van wel 10 werkbladen die ze die week heeft moeten maken en waarbij geldt dat ze pas een andere activiteit mag kiezen als ze één werkblad afheeft. Vandaag zei ze: Morgen moet ik weer naar die stomme juf. Dan moet ik altijd werkjes doen.

    Dan breekt mijn hart. Ik heb dit nog nooit een kleuter horen zeggen en ik werk al 13 jaar in de onderbouw van de basisschool.

  • docentanders

    Kleuters die alle letters moeten kennen? Tien jaar geleden was het streven dat groep 3 tegen de kerst alle letters kenden … Absurde eisen. Blijven aankaarten dat dit absurd is. Getallen tot en met 20 is eveneens groep 3 niveau!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *