Toetsen niet meer verplicht, maar hoe nu verder?

Het bericht van Nieuwsbrief van de Onderwijsinspectie van 19 november 2013.

De kleutertoets is niet meer verplicht!

Schooldirecteuren en kleuterjuffen weten natuurlijk dat er in groep 3 wel degelijk gemeten gaat worden wat kleuters wel en niet kunnen. Dus waarschijnlijk zijn er ook basisscholen die gewoon op de oude voet verder zullen gaan.

Het is misschien een idee om een soort graadmeter aan kleuterklassen toe te kennen, zodat ouders echt  een garantie krijgen en weten waar ze aan toe zijn.

Ouders krijgen dan weer het vertrouwen dat het écht goed zit. De school kan op het bestaan van die graadmeter worden gewezen wanneer ouders twijfelen aan de begeleiding van hun kind.

Vertel als school eerlijk wat er in de kleuterklas aan activiteiten plaats vindt, dus geen zogenaamde reclame met kindvriendelijk onderwijs (is nl. te vaag) en zodra papa en mama weg zijn, toch gaan werken aan de doelen die we zelf voor ogen hebben.

Een eenvoudig voorbeeld als mogelijke start.

Mag nog voor … % kleuter zijn Definitie (dit betekent voor de kleuter)
Vrij Vast

˜      100%

Het kind mag zelf kiezen wat het op een bepaald moment wil gaan doen , zonder planbord.Leerkracht helpt alleen als iets niet lukt en observeert. Vaste momenten: 10 uurtje, lunch en gym.Zingen, voorlezen en vertellen, het aanleren van versjes en de vieringen kunnen wel in de kring plaatsvinden.

Men doet niets met letters en cijfers tenzij het kind er zelf mee komt!

Het kind bepaalt de koers en mag zich breed ontwikkelen op  eigen tempo en niveau

˜       75 %

Het kind mag meestal kiezen. Helaas krijgt het af en toe een  door de leerkracht bepaalde les om te voldoen aan de eisen van bovenaf.

˜       50 %

Het kind mag maar een keer per dag  kiezen. Het kind krijgt een keer per dag een door de leerkracht bepaalde  les om te voldoen aan de eisen van bovenaf.

˜       25 %

Het kind mag zelden kiezen. Het kind krijgt bijna altijd les om te voldoen aan de eisen van bovenaf

˜      geen

Het kind mag nooit kiezen, maar wordt voorgeprogrammeerd. Het hele programma ligt vast en wordt bepaald door de methode(s) en de leerkracht. Het kind telt niet, maar het programma bepaalt de koers.

Groetjes, van een bezorgde moeder, die ziet dat dit pas de eerste stap naar beter onderwijs is en graag door wil pakken!

2013-11-23 kleuter 01

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *