Uitnodiging voor de 7e inspiratiedag ‘De praktijk van aansluitend onderwijs’

De praktijk van aansluitend onderwijs’

Datum:
25 maart 2017
Tijd:
van 10.30- 16.00 uur. Inloop vanaf 10 uur

Plaats: 
Willibrordschool, Pastoor Ohllaan 28 3451CC in Vleuten

Lunch:
Zelf verzorgen

Inschrijven:
door € 20  over te maken naar rekeningnr. NL 87 ABNA 0478 5945 69 t.n.v.   WSK dag mrt-17 + Voornaam/-letter + achternaam  (dit is belangrijk voor de administratie en bovendien krijg je na afloop van de dag een certificaat als bewijs van deelname)

Uit de enquête van de vorige inspiratiedag kwam naar voren, dat er veel behoefte is aan praktische handvatten. Hoe geef je vorm aan aansluitend onderwijs in je groep, in het vrije spel, in de materialen en werkvormen, en in de visie, die je moet schrijven voor het schoolplan?. Deze vragen zijn het uitgangspunt geweest bij de samenstelling en het organiseren van deze dag. Het is ons gelukt om een aantal interessante workshops te verzorgen, waarmee je zo aan de slag kunt in je klas.

De dag zal er als volgt uitzien:

 • Welkom
 • Inleiding over de neurologische ontwikkeling van de kleuter en het belang van bewegen door Elly Dienske www.braingym.nl De ontwikkeling van ons brein gaat gelijk op met de ontwikkeling van het lichaam. Onderling stimuleren zij elkaar. De samenwerking tussen links en recht is een eerste vereiste om goed te kunnen leren en houdt verband met de coördinatie van het brein met de zintuigen en de rest van het lichaam.
 • Eerste workshopronde
 • Lunch
 • Tweede workshopronde
 • Inleiding over kindgericht werken en het verantwoord vormgeven hiervan door Ingrid Nagtzaam  www.hetkanvoorhetkind.nl
  Kindgericht werken, van kreet naar concreet!
  Gelukkig hebben veel leerkrachten de wens om het kindgericht werken binnen het kleuteronderwijs weer voorop te zetten. De wil is er! Toch blijkt het een hele uitdaging te zijn, het in deze tijd goed vorm te geven. HetKan! heeft onderzocht welke factoren bij het kindgericht werken een cruciale rol spelen. Wat doe je precies wanneer je kindgericht werkt? Zij hebben dit uitgewerkt in 10 Ankers die je uitdagen na te denken over de onderliggende uitgangspunten. De Ankers bieden je heldere handvatten het kindgericht werken echt te realiseren in je eigen praktijk.
 • Afsluiting
 • Gelegenheid voor ‘knabbel en babbel’

 

Bij binnenkomst kun je kiezen uit de volgende workshops:

 1. Speeltijd inzicht! door Bernarda Wijnia
 2. (Ontwikkelings)materialen in de kleuterklas door Bianca Romberg
 3. Bewegingsspel ‘van graan naar brood’ door Liesbeth van Eik
 4. Fröbelen door Corry Hylkema.
 5. Van 3D naar 2D door Elly Dienske
 6. De boom vol verrassingen door Trudi-An Boekel
 7. De ontwikkeling van het jonge kind door Lianne Morssink
 8. Spelen met klanken en vormen door Esther Meima

 

1. Speeltijd in zicht! door Bernarda Wijnia

WAT ER OOK SPEELT IN HET ONDERWIJS
LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 

Waarom is spel in de kleutergroepen zo belangrijk? Wat is vrij spel eigenlijk en hoeveel tijd moet je daar als leerkracht aan besteden? Na deelname aan deze workshop heb je een antwoord gekregen op deze vragen en weet je hoeveel speeltijd er per dag zou moeten zijn voor kleuters om zich optimaal te ontwikkelen. Bijna dertig jaar werk ik nu met kleuters, in die jaren heb ik de waarde van vrij spel leren kennen. Tijdens mijn Master SEN opleiding specialist jonge kind deed ik onderzoek naar speeltijd in de groepen 1 en 2. Vrij spel staat niet als vak op het rooster, het valt onder bewegingsonderwijs en speelwerktijd. Het is aan de leerkracht om de beschikbare tijd in te delen. In deze workshop leer je hoe je dat het beste kunt doen

 

2. Ontwikkelings)materialen in de kleuterklas door Bianca Romberg

In deze workshop gaan we praktisch bezig door samen de materialen in een kleuterklas te bekijken en te onderzoeken welke mogelijkheden deze materialen (nog meer) bieden.

 

3. Bewegingsspel: Van graan tot brood door Liesbeth van Eik

Kleuters willen graag de wereld ontdekken. Ze spelen het liefst, wat ze de mensen zien doen. In deze tijd is dat niet zo eenvoudig, omdat processen in het leven en werken van mensen minder zichtbaar zijn geworden.

In een spel van muziek en beweging laten we de kinderen ervaren, wat er allemaal gebeurt voor je boterham op je bordje ligt.

Deze werkvorm is afkomstig uit het vrije school onderwijs. Na afloop krijg je het spel op papier mee naar huis.

 

4. Fröbelen door Corry Hijlkema

Fröbelen betekent knutselen en is afkomstig van de Duitse pedagoog Fröbel die ervan uitging dat kinderen leren door te spelen. Papiervouwen was bijvoorbeeld volgens hem een uitstekende methode om kinderen te laten kennismaken met abstracte structuren. Vouwen, maar ook vlechten, blokken bouwen, knutselen, knippen en plakken, Corry laat ons zien hoe dit fröbelen nog steeds actueel is en een belangrijk onderdeel vormt van het kleuteronderwijs.

 

5. De overgang van 3D naar 2D door Elly Dienske
Elly kruipt in de huid van een kleuterleerkracht en legt haar directeur en collega’s uit hoe het komt dat kleuters vanzelf gaan lezen als hun brein daar eenmaal rijp voor is. En hoe belangrijk het is om die ontwikkeling te faciliteren en niet te forceren.

In de workshop bespreken we de neurologische ontwikkeling van dreumes tot schoolkind, die op een natuurlijke manier verloopt als het kind de kans krijgt om zich vrijuit en met alle zintuigen in de 3-dimensionele ruimte te bewegen en ervaringen op te doen. We zien het effect van beweging op de neurologische verbindingen in het brein en het belang ervan als voorbereiding op werken op het platte vlak.
Na deze workshop kan je op een overtuigende manier het verhaal vertellen aan collega’s, directie en ouders en ben je des temeer gemotiveerd en in staat om kleuters te geven wat zij nodig hebben. Ik daag je uit om alle kritische vragen te stellen die je kan verwachten van jouw toehoorders en hoop je te inspireren! www.braingym.nl

 

6. De boom vol verrassingen door Trudi-An Boekel

Trudi-An laat ons kennismaken met ‘De boom vol verrassingen’, een educatief concept speciaal ontwikkeld voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar en hun leerkrachten. De Boom Vol Verrassingen  combineert de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden met creativiteit, expressie, bewegen en spelen.  Het biedt voor het hele jaar 240 lesideeën die passen bij de tijd van het jaar. www.Merelanne.nl

 

7. De ontwikkeling van het jonge kind door Lianne Morssink

Vanuit de theorie van verschillende pedagogen en ontwikkelingspsychologen kom je te weten hoe een jong kind zich ontwikkelt. Vanuit deze theorie geef ik handvatten mee hoe je jouw onderwijs zo kan inrichten om te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij maak ik gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op neurologisch gebied. Spel en observeren heeft hierin een heel belangrijke rol.

 

8. Spelen met klanken en vormen door Esther Meima

Of de leerpiramide van Bales nu wel of niet klopt, als verschillende zintuigen aangesproken worden lijkt me de kans groter dat ervaringen onthouden worden. Met klank- en vormspelen geef je jonge kinderen de beste voorbereiding op hun leescarrière. Klank- en vormspelen tijdens het aanvankelijk lezen zijn ook heel nuttig en bovendien plezierig. Want kinderen houden altijd van spelen en spelletjes. Zulke spellen kunnen natuurlijk gewoon aan tafel plaatsvinden. Maar ook op de grond. Of in de gymzaal. Laat je verrassen, speel (-leer) mee en deel je successen.

 

 

5 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.