Uitnodiging voor de 10e inspiratiedag – Kleuters in beweging

Datum: 28 maart 2020
Plaats: Montessori IKC De Groene Ring, Bergdravik 2, 6922 HM Duiven (bij Arnhem). Op loopafstand van het station. Gratis parkeren rond de school.
Tijd: van 10.30- 16.00 uur. Inloop vanaf 10 uur
Lunch:   geheel verzorgd
Inschrijven: 1. Vul het aanmeldformulier hieronder in en
2. maak € 37,50 over naar rekeningnr NL 69 ABNA0593375963  t.n.v.  L.L. Morssink onder vermelding van WSKdag 28 maart + voornaam + achternaam, (Dit is belangrijk voor de administratie en bovendien krijg je na afloop van de dag een certificaat als bewijs van deelname.)

 

       

Kleuters in beweging.

Kinderen tot 6 à 7 jaar zouden zich vooral bezig moeten houden met hun fysieke en sociale ontwikkeling. De eerste zeven jaar heeft een kind al zijn energie nodig om te groeien in alle ontwikkelingsgebieden. Beweging is de kern van deze ontwikkeling, betrokkenheid zorgt voor het aanzwengelen van de intrinsieke motivatie.

Suze Roelofs-Emonds zal ‘s morgens een lezing verzorgen. Suze heeft jarenlange ervaring in het procesgericht begeleiden van kinderen in het basisonderwijs (regulier en speciaal).Geïnspireerd door het Ervaring Gericht Onderwijs en het gedachtegoed van het NIVOZ, puttend uit alle inzichten die een kindgerichte insteek hebben (onder andere Reggio Emilia), verwonderd door haar ervaringen als moeder en geleerd van haar werk bij expertisecentrum Ervarings Gericht Onderwijs (E.G.O.) vertelt Suze kleine verhalen met een grote boodschap. Suze voelt een diep vertrouwen in het potentieel van ieder mens en realiseert zich dat het vertrouwen in de ander vastzit aan het vertrouwen dat je hebt in jezelf. Het durven staan voor je belangrijkste waarden en daarnaar handelen leert haar telkens weer dat er veel mogelijk is in contact met leerlingen én leraren. Inmiddels is Suze samen met haar zus Ellen eigenaar van Tweemonds.nl: het centrum voor welbevinden en betrokkenheid

Na de workshops in het middagprogramma zullen enkele KEK praatjes, korte presentaties, worden gehouden.

 

De dag zal er als volgt uitzien:

10.00    Inloop.

Welkom door onze dagvoorzitter Lianne Morssink.

Wat doet de WSK voor jou?

 

10.50    Plenaire lezing: ‘Betrokkenheid: de motor van ontwikkeling!’

Door Suze Emonds  www.tweemonds.nl

Wat als je zou geloven dat álle kinderen er élke dag het beste van willen maken?
Wat als je zou geloven dat álle kinderen echt zichzelf zouden mogen zijn?
Wat als je zou geloven dat álle kinderen het liefste doen waar ze goed in zijn?
Wat zou er dan gebeuren?

In dit verhaal nemen we je mee in het mensbeeld dat schuilgaat achter werken aan en streven naar een hoog welbevinden en hoge betrokkenheid. Een mensbeeld dat de overtuiging kent dat alle kinderen beschikken over een groot potentieel en dat zij in principe toegerust zijn voor hun eigen ontwikkeling.

Betrokkenheid doet er werkelijk toe om alle kinderen in ontwikkeling te zetten. Het is de barometer van je school. Wanneer kinderen hoog betrokken zijn, vindt er fundamentele ontwikkeling plaats. Betrokkenheid zorgt voor een grotere output bij kinderen, waardoor zij hun zin in leren vergroten en met maximale kansen voorbereid worden op het latere leven. Het is voor iedere leraar zeer de moeite waard om te onderzoeken welke aanpak ‘aanslaat’ bij de kinderen. De leerstof zo aanbieden dat ze er spontaan noodzakelijk voedsel in zien, dat ze elke keer opnieuw gemotiveerd worden, zin krijgen in leren en in hun kracht gaan staan. Met het in kaart brengen van betrokkenheid krijgen we onmiddellijk feedback over de mate waarin een (bijgestelde) aanpak succes heeft

11.50   Eerste workshopronde

12.50   Lunch

13.30   Tweede workshopronde

14.30    Pauze

14.45    KEK praatjes; Kort En Krachtige presentaties

 • Ewald Vervaet: WSK-leerlingvolgsysteem:
  De kerngroep van de WSK is voor de groepen 1-4 een leerlingvolgsysteem aan het voorbereiden. Het WSK-leerlingvolgsysteem zal om de ontwikkeling van het kind draaien: waar is een kind aan toe en waar niet? Dit gebeurt met rijpheidsproeven en niet met vragenlijsten! We streven ernaar dat de kern van het WSK-leerlingvolgsteem al in het komende schooljaar beschikbaar is voor de leden van de WSK.
 • Guy Stevens: in België is WOL, de evenknie van de WSK opgericht:
  Werkgroep Ont-wikkelend Leren-WOL is een groep van mensen met verschillende achtergronden die ouders, grootouders, leerkrachten en scholen wil informeren en begeleiden. Wij geven op een wetenschappelijk onderbouwde manier aan wat jonge kinderen van 0 tot 8 jaar nodig hebben om ‘graag en goed’ te leren en zich goed in hun vel te voelen. Het welzijn van het jonge kind is ons streefdoel.
 • Lenneke Gentle: Begin de dag met een dansje
  Dans hoort thuis in het kleuteronderwijs. Vandaag demonstreert Lenneke waarom het zo goed is voor kleuters en je kunt er morgen al mee starten.
 • Lida Boonstra: Wat kun jij doen voor de WSK?
  Lida is onze enthousiaste webmaster en wil jullie inspireren om de WSK onder de aandacht te brengen.
 • Betsy van de Grift: (Neurowetenschap/ kinderopvang/ onderwijs, schrijfster) wil aandacht voor wat zij noemt ‘methodendruk’. De vraag die zij wil stellen is of de gehanteerde leerdoelen en de daarvan afgeleide en veelgebruikte methoden wel voldoende aansluiten bij de ontwikkeling van kleuters. Òf worden kinderen er door overvraagd en mogelijk daardoor de leerkrachten die met de methoden (moeten) werken ook? Welke ervaringen hebben we en wat kunnen we daaruit concluderen?

15.45   Afsluiting door Lianne

16.00   Naar huis

 

Je kunt je inschrijven voor de volgende workshops:

 1. Ewald Vervaet:  Is dit kind toe aan lezen?
 2. Nanda Zonjee:   Onderzoekend en ontwerpend spelen
 3. Lenny Zuijderduijn: Breinontwikkeling door bewegen
 4. Guy Stevens: De natuurlijke ontwikkeling als leidraad                    
 5. Lenneke Gentle: Dans rekenen en taal samen in het speellokaal
 6. Liesbeth van Eik: Taal met handen en poppen

 

Ad 1. Ewald Vervaet:  Is dit kind toe aan lezen?
De meeste kinderen worden leesrijp tussen hun zesde en zevende verjaardag. Er zijn er ook die al met hun vijfde verjaardag kunnen lezen (of nog jonger) en ook die het pas met hun achtste verjaardag kunnen (of nog later). We moeten ernaar toe dat met leesles wordt begonnen als het kind eraan toe is en niet omdat het een bepaalde kalenderleeftijd heeft of in groep 3 zit.
Of een kind toe is aan lezen of niet, kan worden vastgesteld met de leesrijpheidstoets die uit twee proeven bestaat; zie http://ontdekkendleren.nl/wp-content/uploads/2017/08/formulieren-schrijfproef-en-leesproef.pdf. Ewald zal enkele voorbeelden bespreken.
Wat doe je met een kind dat nog niet aan lezen toe is? Je laat het met klanken en vormen spelen. Ewald zal er voorbeelden van geven en uiteenzetten waarom dat het beste voorwaardenscheppende onderwijs is voor het leesonderwijs als het kind daar eenmaal aan toe zal zijn.

Ad 2. Nanda Zonjee: Ontdekkend en Ontwerpend spelen (wetenschap en technologie bij de kleuters)
www.iederkindeentalent.nl

Via de website van het wetenschapsknooppunt is de map met deze titel te downloaden (gratis). In de workshop maak je kennis met de activiteiten uit de map en ga je er zelf mee aan de slag. Alle activiteiten zijn met eenvoudige middelen uit te voeren en laten je ervaren dat techniek geen ingewikkeld vak is maar dat het overal om ons heen is en dat je het zelf in je eigen groep waarschijnlijk al veel doet!
Nanda is lid van de kerngroep van de WSK en fulltime leerkracht bij de kleuters in Heiloo.

 

Ad 3. Lenny Zuijderduijn: Beweging in het kleuterbrein www.kinderpraktijkdeanderekant.nl
Jonge kinderen leren met behulp van beweging en spel.
Gelukkig maar dat zij precies weten wat nodig is om hun brein te laten ontwikkelen.
Als kleuterleerkracht heb je dus een belangrijke rol in het stimuleren van de  breinontwikkeling van het jonge kind.
Maar hoe dan?
In deze workshop ga je alles leren over de ontwikkeling van het kinderbrein, en hoe beweging en spel een belangrijke rol spelen in de sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van het jonge kind.
Natuurlijk ga je in deze workshop ook zelf ervaren wat beweging met je doet.
Met een hoofd vol frisse ideeën over bewegen met kleuters ga je daarna weer naar huis!

 

Ad 4. Guy Stevens: De natuurlijke ontwikkeling als leidraad
www.ontwikkelend-leren.be
Niet alleen Ewald Vervaet leert ons dat kinderen tot leren komen in fasen maar ook de neurowetenschap. Het heeft daarom geen zin om kleuters leervaardigheden voor te schotelen als de meesten nog in een fase zitten waar het kinderbrein heel natuurlijke ervaringen verlangt. Zintuiglijke ervaringen, het vrije spel, beweging en sociaal contact zijn de belangrijkste ervaringskansen voor een kleuter om later graag en goed te leren.  Alleen merken we dat bij veel jonge kinderen vanaf de geboorte deze natuurlijke kansen ‘vervagen’ in de opvoeding maar ook  in de meeste scholen. Waardoor ze in het algemeen trager ontwikkelen en meer leer- en gedragsproblemen vertonen. Wij, WOL, zijn voorstander om kleuters anders te gaan benaderen met meer natuurlijke ervaringen en de “oude” kleuterschool vaardigheden. Daarbij komt het aspect  van ’tijd’. Geef kleuters de tijd om psychologisch en neurologisch te rijpen want ze worden schoolrijp tussen 5 en 8 jaar. Hoe kan je nu weten dat een kleuter klaar is om naar groep 3 te gaan? Het grootste deel van deze workshop wil ik weiden aan het aanreiken van  praktische ’tools’ om dit juist te kunnen inschatten.

 

Ad 5. Lenneke Gentle: Dans, rekenen en taal samen in het speellokaal.
www.studioswing.nl
Jonge kinderen bewegen het liefst de hele dag. Gelukkig maar, want beweging en dans zijn belangrijke bouwstenen voor een stevige basis. Kilometers lange onderzoeken tonen aan dat kinderen die voldoende hebben bewogen, gelukkiger en creatiever zijn én floreren in het schoolse leren. In deze workshop gaan we in op de theorie en ook lekker met de voetjes van de vloer. Dans je mee?

 

Ad 6. Liesbeth van Eik: Taal met handen en poppen
Taal ervaren met je hele lijf, maar ook in de kring. Spelend met handen, vingers en poppetjes. Poppen, zoals van de poppenkast maken dat de kinderen ook innerlijk mee kunnen leven en inbreng hebben in de loop van een verhaal. Versjes en spelletjes, we gaan doen en oefenen, zodat je er maandag meteen mee aan de slag kunt.

 

2 reacties

 • sharon

  Ik wil me graag inschrijven voor de inspiratie dag kleuters in beweging. Die zie ik bij de keuzes niet staan. Hoe mag ik dat doen?

  • admin

   De 10e Inpsiratiedag van de WSK heeft als titel Kleuters in beweging. Er worden lezingen gegevens en er zijn 6 workshops zie voor meer informatie onze website.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.