Privé scholen immuun voor onderwijsbezuinigingen

Op 05/03/2013

De laatste jaren heeft de regering veel bezuinigingen in het onderwijs doorgevoerd. De vraag is wat privé scholen hiervan merken. De bezuinigingen treffen in ieder geval zowel het passend als het openbaar onderwijs. Hebben de privé scholen last van de bezuinigingen of kunnen zij er juist van profiteren?
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kondigde in 2011 een bezuiniging van 300 miljoen euro aan in het onderwijs. Het passend onderwijs wordt door deze bezuinigingen het hardst geraakt. Passend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Door de bezuinigingen moeten meer leerlingen die eigenlijk beter tot hun recht zouden komen in passend onderwijs, doorstromen naar het reguliere onderwijs. Door de bezuinigingen is er ook geen plek meer voor 6500 gespecialiseerde leraren.
Het gevolg is dat zowel in het passend als in het reguliere onderwijs de klassen groter worden. Er is dus minder ruimte voor persoonlijke aandacht aan leerlingen. Daarnaast ontbreekt vaak de expertise omdat juist de gespecialiseerde leraren de dupe zijn van de bezuinigingen. De scholen zouden nu hun eigen leraren moeten opleiden, zodat zij beter in staat zijn om leerlingen die speciale zorg en aandacht nodig hebben daadwerkelijk de juiste begeleiding te kunnen bieden. Dit heeft als gevolg dat de werkdruk voor leraren nog groter wordt. Zij krijgen er een extra taak bij die nog eens bovenop de al groter wordende klassen komt. Scholen zouden ook extra hulp in kunnen kopen, bijvoorbeeld als het om ‘remidial teaching’ gaat.
Hier ontbreken echter geregeld de middelen voor.

Kleine klassen op privé scholen

Privé scholen onderscheiden zich juist door te werken met kleine klassen en veel persoonlijke aandacht. Vaak stippelen zij, als dat wenselijk blijkt te zijn, persoonlijke trajecten voor leerlingen uit. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen optimaal worden begeleid op privé scholen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat privé scholen de laatste jaren een sterke groei doormaken. De uitgaven in deze sector zijn in tien jaar bijna verdubbeld. In de gehele sector gingin 2008 1,1 miljard euro om. Hiervan werd 88 miljoen besteed aan middelbare privé scholen.
Voor veel ouders zijn juist de kleinere klassen en de persoonlijke begeleiding reden om te kiezen voor privé scholen. De zekerheid dat de leerling de zorg en aandacht krijgt die het nodig heeft om zichzelf te ontplooien en dat het niet wegkwijnt in een te grote klas, geeft veel ouders een goed gevoel. Waar de klassen in het openbaar onderwijs dus blijven groeien, houden de privé scholen vast aan de kleine klassen. Vaak hebben privé scholen ook gespecialiseerde leerkrachten in dienst om zo de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

http://www.particulieronderwijsnederland.nl/treft-de-bezuiniging-ook-de-privescholen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *