Leren Leren Leren!!!

 41 jaar werkzaam geweest in het kleuteronderwijs. Daarnaast 30 jaar geïntegreerd gewerkt met LO/BAO. Was een vruchtbare periode waarin wij elkaars werkwijze leerden kennen en respecteren.  Helaas hadden wij de tijd niet mee. De maatschappelijke ontwikkelingen werden steeds stringenter en van bovenaf opgelegd. Leren Leren Leren!!! was het devies geworden voor kleuters en de kleuterleidsters. Lijntjes uitzetten en controleren.  Alles tegen de natuurlijke ontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling van de kleuter. De intuïtieve leergang en motivatie van kleuter  werd de kop ingedrukt. Zelf proefondervindelijk ervaren en kunnen herhalen totdat het ingeslepen was en er weer ruimte kwam voor nieuwe ervaringen, was niet meer aan de orde. De stimulans van de kleuterjuf die zag wat er daadwerkelijk gebeurde in de ervaringswereld en leren van het kind en zijn omgeving en allen die er deel aan hadden verstarde volledig. Gefrusteerde kinderen die met de nodige spanningen veranderden, onrustig en angstige, emotionele en soms labiele reacties ten toon spreiden. Ze leerden niet meer in de juiste en natuurlijke en oh zo belangrijke fase van hun jonge leventje op eigen wijze om te gaan met emoties en de verwerking daarvan. Er was geen tijd en rust meer voor deze juist zo belangrijke fase, divers en op herhaling gebaseerde ontwikkeling door te maken. Ze moesten zo nodig gauw heel slim worden. Ik vind het niet verwonderlijk dat zoveel pubers de mist ingaan. Want de eerste fase van hun natuurlijke ontwikkeling leren omgaan met emoties en stabiel worden. Vooral ook vertrouwen hebben in eigen kunnen en blij zijn met je omgeving is als kleuter niet goed tot stand kunnen komen. Ze missen onvoldoende referentie kader om op terug te kunnen vallen. Het is onvoldoende ingeslepen geworden in hun prille verleden. Er zijn hiaten kunnen ontstaan en de gaten kun je echt niet meer opvullen. Zo heb ik in mijn opleiding geleerd!!  Ook begrijp ik niet dat de principes van Piaget die, naar de ontwikkeling van het jonge kind, gedegen onderzoek heeft gedaan. Taboe lijken te zijn. Ik heb daar veel steun aan gehad in mijn werken met het jonge kind.

 

Met vriendelijke groet en ik hoop dat deze inzichten weer gerespecteerd gaan worden.
Paula Jongen  Heerlen ( L )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *