WSK tegen openbaar maken van CITO-toets scores

De Werkgroep en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) heeft kennis genomen van het feit dat staatssecretaris Dekker de scores van de Cito-Eindtoets van alle basisscholen openbaar wil maken en van het feit dat hier van veel kanten bezwaren tegen en twijfels over worden geuit – vanuit de Tweede Kamer, door schoolbesturen, door de PO-Raad.

De WSK sluit zich bij deze bezwaren en twijfels aan en gaat een stap verder. Wij hebben ernstige twijfels aan het wetenschappelijke gehalte van toetsen waar slechts uit komt hoeveel een kind of school van een gemiddelde afwijkt en eisen dat het Cito de relevantie van haar toetsen voor elk kind/school afzonderlijk aantoont.

Wij eisen dit omdat het kleuteronderwijs last heeft van andere Citotoetsen in het algemeen. Deze leveren namelijk geen feiten op maar slechts afwijkingen van gemiddeldes.

Altijd bereid tot nadere toelichting en
Met vriendelijke groeten,

L. Morssink
E. Ritzema
E. Vervaet
G.A. Visser
G.A.M. Witte-Kuijs

 

2 reacties

  • Wat maken die vreselijke irritante schoolleiders zich toch druk over de Cito?? Als het toch allemaal niks uitmaakt kun je toch gewoon de uitslag openbaar maken, neem aan dat de kinderen van de schoolleiders zelf dus niet meedoen aan de Cito–of zouden de kinderen van schoolleiders juist een hoge Cito score halen?? Je mag het zelf invullen.

    • Inge

      Het gaat niet om de kinderen als je praat over de Cito-toets. Het gaat over cijfers en beoordeling, van een momentopname. Het kindzelf komt hierdoor niet in beeld en dat is waar het in het onderwijs over zou moeten gaan: Hoe ontwikkelt een kind zich, opdat het een volwassen mens wordt die in de maatschappij kan meedraaien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *