"Spel is de leidende activiteit" (37)

Annie werkt al 35 jaar in het basisonderwijs. Vanuit de MT portefeuille “Onderwijs” mag ze zich op haar school ook bezighouden met het beleid van schoolontwikkeling. Al jaren zijn ze bezig in groep 1 en 2 zo ontwikkelingsgericht mogelijk te werken binnen de kaders die de school zelf daarin heeft gesteld. In de kernvisie staat ook dat bij de kleuter “spel de leidende activiteit is” en een kleuter zich via betekenisvol leren sprongsgewijs ontwikkelt. De huidige nieuwe schoolse inzichten van inspectie en maatschappij stelt de school voor veel uitdagingen en vragen, zoals over de overgang van groep 1 naar groep 2:

“Hoe kijken jullie aan tegen het voor ons gevoel dwingende karakter om groep 1 leerlingen die tussen september en december geboren zijn mee te laten gaan naar groep 2 in juli? Onze ervaring is dat de meeste kinderen hier niet echt aan toe zijn, zeker niet een jaar later in groep 3. Zoals de september kinderen veelal al de grootste risico groep uitmaakte in groep 3 , zo is dat nog sterker het geval met de kinderen die in oktober/november/december geboren zijn. In feite dwingt de inspectie ons om een nieuwe grens aan te houden: “de 1 januari grens”. Als je dat als school niet doet wordt het doubleren genoemd. Wij vinden dat je dan in feite het kind een half jaar spelend ontwikkelen afneemt. We zijn als school naarstig op zoek naar de goede visie daarop, het goede leerstof aanbod als we genoemde kinderen toch weer in groep 1 laten starten (dat doen we trouwens massaal). Maar wij willen die kinderen niet tekort doen door hen “zomaar” in groep 1 te houden omdat er nu eenmaal vroeger die oktobergrens was. In mijn beleving heeft dit punt ook te maken met de gehele visie op de ontwikkeling van de kleuter/het kleuteronderwijs.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *