Esther Meima

In 2012 had ik in de gaten dat de WSK werd opgericht. Een paar jaar later ben ik bij de kerngroep betrokken geraakt.
Dit o.a. vanwege mijn bezig zijn met (voorbereiding op) het leren lezen.

Mijn opleiding is de Pabo. Maar ik leer veel van mensen die de KLOS gedaan hebben. Gelukkig zijn er nog veel boeken van deze opleiding bewaard gebleven!

Elke (groot-)ouder die ik spreek vindt het volkomen normaal dat jonge kinderen moeten spelen. En men vindt het logisch dat deze kinderen niet allemaal tegelijk en/of op hetzelfde moment in hun leven een zelfde vaardigheid verwerven.
Wat zou het fijn zijn om dit respect voor de ontwikkeling standaard in het onderwijs terug te zien!

Behalve een warm thuisfront gun ik elk kind een rijke speelleeromgeving en een grote betrokkenheid bij wat het doet. Tot slot ook vertrouwen van de volwassenen in zijn ontwikkeling. Dan leren ze vanzelf dat fouten maken mag, dat oefenen doorzettingsvermogen vereist en dat samenwerken mooie dingen kan opleveren.

Ik doe mijn best voor de aan mij toevertrouwde kleuters en ook voor die in het land.

Gelukkige kinderen leveren nog altijd gelukkige ouders & leerkrachten op!

 

PS Heeft u nog boeken van uw KLOS-opleiding waar u niets meer mee doet? Gooi ze alstublieft niet weg! De nieuwe opleiding voor kleuterjuffen en-meesters kan er wellicht zijn voordeel mee doen!