Brief WSK aan de leden van de vaste commissie voor OCW

Aan de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal   20 januari 2020   Geachte, Hartelijke dank voor uw uitnodiging om aan de hoorzittingen over het curriculum PO en VO van 20 en 27 januari aanstaande deel te nemen. De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK), die zich met 4000 leden vrijwel […]

Lees meer

Stijgende laaggeletterdheid

Gisteravond was er een tv-uitzending over stijgende laaggeletterdheid bij Nieuwsuur. Morgen, donderdag 13 juni debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp. Hieronder lees je de reactie van de kerngroep van de WSK-Kleuteronderwijs. Deze schriftelijke reactie is door de kerngroep vanmiddag naar de leden van de Commissie OCW met basisonderwijs in portefeuille verzonden. Geef jouw mening over dit onderwerp hieronder. Laat […]

Lees meer

Verslag bezoek WSK aan het Ministerie op 26 maart 2019

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs Verslag van ons bezoek aan het Ministerie op 26 maart 2019 Namens het Ministerie: Jan Willem Hengeveld, Annelise Sprenger en Anneke de Wolff Namens de WSK Elly Dienske, Bianca Romberg, Lianne Morssink en Gerda Witte Op de agenda stonden als belangrijkste punten: • Het bespreken van het onlangs gehouden onderzoek over de Pabo-differentiatie Jong Kind- Ouder […]

Lees meer

Brief WSK aan Vaste Commissie OCW nav rondetafelgesprek

Onderstaande brief is op 7 september ondertekend door de aanwezige kerngroepleden achtergelaten bij de Tweede Kamer en ook elektronisch nagezonden aan de leden van de Commissie OCW. Onder de brief staat ook een PDF-versie. Verspreid deze brief onder collega’s, directie, bestuur, ouders en andere belangstellenden. Houd ook de komende tijd onze website en facebookpagina goed in de gaten. Er gebeurt […]

Lees meer

Verzoek om nascholingscursussen over ontwikkelingsfasen kleuters

Aan de leden van de Vaste Commissie OCW van de Tweede Kamer 8 juli 2016. Betreft: verzoek om nascholingscursussen over ontwikkelingsfasen kleuters Geachte, Op 15 maart jongstleden heeft de Tweede Kamer in de motie Rog, Bruins, Bisschop, die met 138 stemmen is aangenomen, de regering verzocht ‘om bij de vervolgstappen met betrekking tot de curriculumontwikkeling die verband houden met kleuters, […]

Lees meer
1 2 3 4