De huidige en beoogde regels omtrent observatie-instrumenten voor kleuters

7 juni 2021   De huidige en beoogde regels omtrent observatie-instrumenten voor kleuters   Dinsdag 18 mei heeft een van onze kernleden een presentatie bijgewoond van het RCEC. Zij hebben van OC&W de opdracht gekregen een nieuw beoordelingskader voor kleuterobservatie-instrumenten te ontwikkelen.     RCEC, Research Center voor Examinering en Certificering, is het expertisecentrum voor het borgen en bevorderen van de […]

Lees meer

Brief WSK aan alle Kamerleden met PO en/of pabo in portefeuille

Beste allemaal, Op maandag 24 mei 2021 hebben we alle Kamerleden met PO en/of pabo in portefeuille bijgaande brief toegezonden. Er staan drie punten in: verbod op kleutertoetsen van Cito en andere testproducenten; de pabo-differentiatie ‘Jong Kind’-‘Oude Kind’; directie en leerkrachten worden weer verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Zie hieronder. Met vriendelijke groeten, de kerngroep van de WSK […]

Lees meer

Brief WSK aan besturen studievereningen pabo’s in Nederland

Onderstaande brief heeft de WSK afgelopen week verzonden aan de bij ons bekende besturen van studieverenigingen van pabo’s etc in Nederland. Geachte bestuursleden, Op 25 april 2012 is de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)  opgericht, omdat we ons grote zorgen maakten over de verschoolsing van het kleuteronderwijs. Onze zorgen worden breed gedeeld, want inmiddels is er met grote meerderheid een Kamermotie […]

Lees meer

Reactie van WSK op advies van po-raad over differentiatie

Op 29 januari jongstleden heeft u een bijdrage1 geleverd aan de internetconsultatie inzake het Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jong en ouder kind (voortaan JK en OK). De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) is bijzonder geïnteresseerd in uw opvattingen wat betreft de voorgenomen pabo-differentiatie. Het punt ‘pabo-differentiatie JK-OK’ is mede op verzoek van de WSK in het regeerakkoord gekomen, onder meer naar […]

Lees meer

Bouw!: een leesprogramma met haken en ogen, passage 4

Bouw! legt enige nadruk op leestempo.   De WSK daarentegen stelt: Leestempo dient niet uitdrukkelijk aan bod te komen want komt bij voldoende lezen vanzelf.   Zoiets als ‘gewenst tempo’ bestaat niet. Leestempo is net als spreektempo een persoonlijkheidsfactor. Hoofdzaak is of het kind uiteindelijk begrijpt wat het leest: liever een kind langzaam begrijpend leest dan een kind dat snel […]

Lees meer

Bouw!: een leesprogramma met haken en ogen, passage 3

Bouw! werkt met computerondersteuning en tutors.   De WSK daarentegen stelt: De computer en de tutor geven een te gunstig beeld van Bouw!.   De meeste kinderen vinden alles wat met computers te maken heeft, en een-op-een-contact leuk. Dit heten ‘niet-specifieke factoren’ en moeten worden afgetrokken van eventuele positieve effecten van Bouw!. Naast computer en tutor zijn er ten minste […]

Lees meer
1 2 3 24