Sinterklaas vandaag in Utrecht maakt zich grote zorgen…

De Sint is vandaag speciaal naar Nederland gekomen, omdat hij de laatste jaren steeds minder geschreven verlanglijstjes en brieven van Nederlandse kinderen krijgt. En de weinige die hij nog ontvangt, blijken vol taal- en spelfouten te zitten. Daar wordt Sint niet echt blij van. Volgens ons komt dat vooral omdat kleuters – en de laatste tijd ook steeds meer peuters – te vroeg met letters en lezen moeten beginnen. Peuters en kleuters zijn daar namelijk nog helemaal niet aan toe.

Spel en ontdekken
Peuters en kleuters dienen vooral te spelen om in hun spel de wereld, hun omgeving, zichzelf en elkaar te mogen ontdekken. Als kleuters ook nog volop met klanken en vormen mogen spelen, krijgen ze bovendien de beste voorbereiding voor als ze wél leesrijp zullen zijn. Een letter heeft immers een vorm en staat voor een klank.

Leesrijp worden ze heus wel! Daar hebben ze geen extra training voor nodig.

School, boeken, voorlezen, vertellen en zingen kunnen hartstikke leuk zijn, ook voor peuters en kleuters. Zo krijgen ze een stevige basis om het lezen van boeken een leven lang leuk te gaan vinden. En dat is toch precies wat we willen.
Te vroeg met letters en lezen beginnen vormt daarentegen de basis voor afkeer van lezen. En bouwt daardoor dus mede het fundament voor de huidige lees- en onderwijscrisis.

Het roer moet om
Het roer moet echt om! De WSK, die meer dan 5.400 leden heeft, is met het ministerie van OCW in gesprek over het proefproject ‘Ontwikkelingvolgend en Voorwaardenscheppend Onderwijs’ (OVO). Daarin kunnen 30-60 basisscholen onderwijs geven óp het ontwikkelingsniveau van elk kind en gaat de onderwijsinspectie na of dat daadwerkelijk gebeurt. Zo worden scholen niet langer
afgerekend op resultaten die vaak geforceerd verkregen zijn. Zie verder https://wsk-kleuteronderwijs.nl/2024/03/proefproject-ontwikkelingvolgend-en-voorwaardenscheppend-onderwijs/2023-09-11-brief-bij-gesprek/ p.2-4.
Mede in het kader van het OVO-project heeft de WSK op internet de lezing ‘Meten in het onderwijs en de oplossing van de onderwijscrisis’ staan. Op https://wsk-kleuteronderwijs.nl/webinar-meten-in-het-onderwijs-en-de-oplossing-van-de-onderwijscrisis/ kun je die bekijken! Warm aanbevolen.

Met vriendelijke groeten,
De kerngroep van de WSK

Deze actie wordt ondersteund door Sinterklaas en zijn pieten en door:

 • Auteurs van ‘Motorische ontwikkeling in perspectief van lees- en schoolrijpheid’
 • Brancheorganisatie Kinderopvang
 • Juf Berry
 • KLOS-kennis
 • LBBO
 • Leren van kinderen
 • Ontdekkend Leren
 • Onze Kleuterklas Community
 • Sirene voor Kinderen
 • Stichting Histos
 • Werkgroep Ont-wikkelend Leren (WOL)
 • Wonderwijs Academie

 

Sinterklaas wil met onderstaand gedicht zijn zorgen uiten:

Utrecht, 17 april 2024

Aan de Inspectie en Ministers van Onderwijs,
Mijn ontvangst op deze dag stel ik zeer op prijs.
Ook een warm welkom aan iedereen groot en klein,
Sinterklaas wil jullie graag iets vertellen met dit rijm.
Hij is dit keer extra vroeg naar Nederland gekomen.
Want over kinderen heeft de Sint wat opvallends vernomen

Sinterklaas merkt dat veel kinderen niet meer zo goed kunnen lezen.
Veel lieve kindertjes beginnen het zelfs te vrezen.
Anderen krijgen er hemeltje lief zelfs een grote hekel aan.
Lieve aanwezigen, dat kan toch zo niet langer doorgaan?

De Sint komt daarom nu speciaal bij de volwassenen op bezoek
Want op de verlanglijstjes ontbreekt steeds vaker het boek.
En nooit eerder werden aan mij zó weinig kinderbrieven geschreven!
Terwijl juist onze kinderen de toekomst kleur hebben te geven.
Nu lijkt al het leesplezier uit hun leven te worden gewist.
Dit tij hebben we te keren, dat meent de Sint zeer beslist.
De Sint ervaart het namelijk als een groot gemis,
dat lezen en schrijven niet meer zo vanzelfsprekend is.

De kinderbrieven die ik ontvang zijn altijd schattig en lief,
Want elk kind is voor de Sint een grote hartedief.
De Sint wil blije peuters en kleuters, die spelen en lachen, zonder zorgen,
Niet gedwongen tot leren, vanaf de vroege morgen.

Laat peuters en kleuters vooral leren door te spelen,
Dat werkt, en dit is reeds bekend bij velen.
Houd rekening met hoe pril ze nog zijn.
Een te vroege plicht leidt tot onnodige pijn.
Dit vindt de Sint serieus te betreuren.
Het te vroeg leren lezen ziet hij nu al jarenlang gebeuren.

Uwe excellenties willen kinderen steeds vroeger scholen.
Tonen de resultaten niet aan dat het onderwijs is gaan dolen?
Ministers, ik vraag u, pas op voor vervroegde lesmethodiek,
die is gebaseerd op evidence-based statistiek.

Laten we samen zorgen dat leesplezier weer bloeit,
Zodat het lezen van boeken onze kinderen weer boeit.
Ik dank u voor uw aandacht, laten we bouwen aan een toekomst vol pracht,
Waar ieder kind de weg vindt in de eigen unieke kracht.

Bij deze schone taak wens ik u veel succes en zegen.
Heel graag kom ik u volgend jaar nogmaals tegen.
Ik kijk nu al uit naar de nieuwe Staat van het Onderwijs,
met weer vele kinderbrieven gericht aan Sints werkpaleis.

Sint Nicolaas

 

 

Hieronder persbericht:

2024-04-15 oproep aan leden ivm 17 april 2024

download persbericht HIER

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *