Inge Verkouw

Mijn onderwijsloopbaan ben ik gestart in de middenbouw en na verloop van tijd heb ik gekozen om aan kleuters les te geven. De kleuter is nog heel puur en is nog nieuwsgierig naar de wereld. Het gaat om de verbondenheid met elkaar in de klas waardoor de kleuter sociale vaardigheden leert.  Deze vaardigheden zijn voor alle leden van de WSK-kerngroep belangrijk omdat dit een pijler is waarop het netwerk zich zal uitbreiden met alle belanghebbende partijen van het jonge kind. Een visie die gebaseerd is om nauw aan te sluiten bij de fase waarop het jonge kind zich begeeft en het vrije spel voorop staat, zodat deze visie breed wordt gedragen door de gehele samenleving. Hierdoor kunnen alle partijen in gemeenschapszin een nieuw co-creatief spel ontwikkelen. Niet één enkeling maar iedereen zal hier beter van worden. Ik wil graag onderdeel zijn van deze groep mensen om een zo groot mogelijke beweging tot stand te kunnen brengen!