Gedachtewisseling over leesrijpheid en goed kleuteronderwijs

Gedachtewisseling over leesrijpheid en goed kleuteronderwijs tussen:

  • Anneke Smits en Erna van Koeven, docenten aan de pabo Windesheim te Zwolle, en
  • Ewald Vervaet, onderzoeker bij Stichting Histos te Amsterdam, docent van de cursus ‘Leesrijpheid’ en lid van de kerngroep van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK),
  • Stiching Histos te Amsterdam
  • en de WSK 

Op 15 december 2016 schreven Anneke Smits en Erna van Koeven ‘Kleuters in de knel?’. Daarin bekritiseerden ze het werk van Ewald Vervaet.

Op 29 januari 2017 reageerde Ewald Vervaet op ‘Kleuters in de knel?’. Klik hier.

Op 20 maart 2017 schreven Anneke Smits en Erna van Koeven ‘(Letter)rijk kleuteronderwijs’, waarin ze naar Ewald Vervaets reactie van 29 januari verwezen.

Op 30 maart 2017 reageerde Ewald Vervaet op ‘(Letter)rijk kleuteronderwijs’. Klik hier.
Eveneens op die dag heeft Stichting Histos gereageerd. Klik hier.

Op 3 april 2017 heeft de WSK gereageerd. Klik hier.

Op 4 april 2017 schreven Anneke Smits en Erna van Koeven een brief aan Stichting Histos klik hier en de WSK.

Op 8 april 2017 reageerde Ewald Vervaet op Smits’ en Van Koevens brief van 4 april. Klik hier.
Op 10 april 2017 heeft Stichting Histos eveneens gereageerd. Klik hier.