Toelichting aanmeldingsformulier WSK-erkenning

  1.  De uiteindelijke aanmelding dient op één A4’tje te staan, in Words en 10-punts lettertype. Als uw aanmelding in eerste instantie groter is dan één A4’tje, stuur het formulier dan toch in. We werken dan samen naar een inkorting tot één A4’tje – eventueel in telefonisch overleg.
  2. Om de aanmelding op één A4’tje te krijgen, kan het handig zijn in de aanmelding te verwijzen naar een of meer webpagina’s.
  3. We lichten drie termen in de aanmelding toe. In alle drie gaan we uit van de psychologische ontwikkeling volgens ‘… -> oudere peuter -> kleuter -> jong schoolkind -> …’.
    In ‘ontwikkelingvolgend onderwijs’ wordt elke leerling óp het niveau van zijn psychologische ontwikkeling aangesproken en niet erbóven.
    In ‘zelfontdekkend onderwijs’ wordt elke leerling in staat gesteld om de kennis of vaardigheid zélf te ontdekken – en dat kan als hij/zij óp zijn ontwikkelingsniveau wordt aangesproken.
    In ‘procesgericht onderwijs’ sluit de leerkracht bij de psychologische ontwikkeling van elke leerling aan; daarbij is de opbrengst onderdeel en sluitsteen van het proces en geen doel op zich.
  4. Stuur het ingevulde formulier en – indien van toepassing – de gemaakte film(s) naar: wsk-erkenning@wsk-kleuteronderwijs.nl